Fælles interesser sendte Plastindustrien og DAF på studietur til Nordjylland

Plastindustrien og DAF blev vist rundt på RenoNords sorteringsanlæg og i AVL's produktion.

Plastindustrien og DAF arbejder ofte sammen om affaldsressourcer og var i juni på fælles studietur til Nordjylland

Del:

Plastindustrien og Dansk Affaldsforening (DAF) har et større overlap af interesser og samarbejder derfor ofte om bedre udnyttelse af ressourcerne. Kort før sommerferien var de to foreningers sekretariater derfor på fælles studietur til Reno Nord i Aalborg og Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

Med hos Reno Nord var foruden DAF og Plastindustrien repræsentanter for Aalborg Forsyning og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV), der tog snakken om muligheder og udfordringer i håndteringen af plastaffald.

Læs også: Plastindustriens og DAF’s fælles debatindlæg i Børsen

Rundturen på sorteringsanlægget i det østlige Aalborg begyndte ved den manuelle sortering og nåede hele vejen rundt forbi metalsorteringen og de to NIR-scannere, der sorterer efter fire fraktioner: HDPE, PP, PET og mad- og drikkekartoner.

Med Aalborg som centrum forsøger man at etablere et regionalt loop for genanvendelse af plast i det nordlige Jylland.

Både teknologi og adfærdsændring

I Aalborg sorterer borgerne gennemsnitlig ca. 20 kg. pr. husstand pr. år i kategorien plast/metal, mængden er vokset støt, siden man indførte den i 2016. Forklaringerne kan være flere, men fra Aalborg Kommune lyder vurderingen, at aalborgenserne gradvist bliver mere opmærksomme på sorteringsmulighederne. Borgerne deler sig i to nogenlunde lige store segmenter: dem der går op i at sortere, og dem der ikke gør.

Alt er ikke perfekt, men man skal begynde et sted, lyder budskabet.

– Tag alt med, så sorterer vi, så godt vi kan. Vi forventer, at vi i sorteringsanlægget er på 6.700 ton til januar, når Frederikshavn kommer med i ordningen. Det er over dobbelt så meget, som da vi begyndte, siger Henrik Riisgaard, der er forretningsudvikler hos Reno Nord, og derudover uddanner affaldsplanlæggere på Aalborg Universitet.

Et er teknologi, faciliteter, og korrekte piktogrammer på emballagen, der skal også en adfærdsændring til hos borgerne.

– Vores mål er endnu mere plast til materialenyttiggørelse. Vi vælger at indsamle alt plast, både det hårde og det bløde, fra husstandene. Vi sørger derfor for en fremtidssikret sorteringsløsning i takt med mere materialenyttiggørelse af plasttyper. Samt nye tiltag til at ændre sorteringsadfærd, siger Anders Dahl, afsnitsleder i Aalborg Forsyning.

En anden udfordring i de kommende fem år bliver ved sortering at kunne dokumentere og certificere sine resultater. Hvordan dokumenterer man eksempelvis, at man genanvender 50 procent plast?

Fra Aalborg og en længere debat om det endnu ikke vedtagne producentansvar fortsatte turen til Mariager, hvor Aage Vestergaard Larsens forretningsdirektør, Franz Cuculiza, viste delegationen rundt i produktionshallerne, der årligt behandler 15.000 ton plastaffald fra husstande og plastproducenter.

Også hos AVL faldt snakken på producentansvaret og i endnu højere grad på de nuværende sorteringsanlæg og behovet for at kunne sortere langt mere plast i Danmark.

– Det er sørgeligt, at vi er nødt til at importere husstandssorteret affald fra et andet land, som Gitte Buk Larsen, kreativ direktør hos Aage Vestergaard Larsen, siger.