Plastindustrien har fået to nye æresmedlemmer

Plastindustriens to nye æresmedlemmer - Søren Dromph og Flemming Christiansen - mellem Plastindustriens adm. direktør, Thomas Drustrup og bestyrelsesformand, Søren Ulstrup.

Søren Dromph og Flemming Christiansen blev i forbindelse med Plastdagen udnævnt til æresmedlemmer af Plastindustrien

Del:

Kredsen af Plastindustriens æresmedlemmer blev 19. maj 2022 udvidet med to personer: Søren Dromph og Flemming Christiansen.

Den særlige ære tilfalder personer, der har investeret betydelige mængder tid og energi på at være en forbilledlig ambassadør for plastbranchen, der foruden at yde en uundværlig indsats i det daglige arbejde også ofte med sine erfaringer og historier, kan binde fortiden og fremtiden sammen.

Søren Dromph, selvstændig konsulent og ingeniør, bliver hædret med æresprisen for sit mangeårige arbejde i – og ikke mindst for – Plastindustrien i Danmark, i hvilken han har været aktivt medlem i over 30 år. Han stiftede sit konsulentfirma for over 50 år siden og har gennem sine mange års viden hjulpet mange af plastindustriens medlemmer med at optimere og videreudvikle deres produktion, ikke bare på materialesiden – som er hans speciale – men også i forbindelse med produktudvikling herunder også på maskinsiden.

Søren Dromph har gennem alle årene forstået at følge med tidens teknologiudvikling og er derfor stadig en værdsat og efterspurgt person, når udfordringer blandt plastindustriens medlemmer kræver specialviden.

Flemming Christiansen, uddannet plastingeniør fra Helsingør Teknikum, har gennem årene bestridt en række forskellige stillinger og er i dag market development manager i SP Group. Han får æresprisen for sit utrættelige og mangeårige engagement i Plastindustrien inden for alt fra uddannelse – både på universiteter og på design- og arkitektskoler – til sin rolle som primus motor i Plastindustriens designklub. Han har hjulpet mange nye medarbejdere ind i industrien.
Under corona blev det til ikke færre end fire webinarer med historiske tilbageblik på de første pionerer i dansk plastproduktion – som han holdt under overskriften ’Plast i Danmark gennem 100 år’.
Flemming Christiansen har i sine mange år i branchen været ansvarlig for en lang række arrangementer, som Plastindustrien har holdt om plastanvendelser og processer i regi af foreningen ATV-SEMAPP (Akademiet for Teknologisk Vidensdeling), som i årenes løb er kommet mange personer til gavn.

Æresmedlemsskab af Plastindustrien er livsvarigt og giver gratis adgang til den festmiddag, som bliver afholdt i forbindelse med Plastindustriens årsdag.