Plastindustrien indkalder til ordinær generalforsamling

Søren Ulstrup

Den 19. maj 2022 afholder Plastindustrien dette års ordinære generalforsamling forud for Plastdagen. Generalforsamlingen er for medlemmer og finder sted i Industriens Hus, København.

Del:

Hermed indkalder vi til Plastindustriens ordinære generalforsamling 2022 den 19. maj i Industriens Hus, København kl. 12:30-13:30.

Generalforsamlingen afholdes forud for Plastdagen: Fortiden former fremtiden.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af seneste års reviderede regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller øvrige medlemmer
  8. Eventuelt

Det er i år kun muligt at deltage fysisk. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage, må du meget gerne sende en fuldmagt.

Ønsker du at give fuldmagt til formanden eller til en anden deltager i generalforsamlingen, udfyldes denne formular, som efterfølgende sendes via mail (alm@plast.dk) eller med post til Plastindustriens sekretariat.

Forslag som ønskes optaget på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest d. 28. april 2022, og sendes til Plastindustrien i Danmark, Vesterbrogade 1E, 3., 1620 København V – eller mail på til: alm@plast.dk.

Tilmelding sker via dette link. Alle tilmeldte vil forud for generalforsamlingen få tilsendt yderligere information.