Lad os bruge afgifter og gebyrer smartere til at fremme grøn omstilling – ikke blot som symbolpolitik

Christina Busk - miljøpolitisk chef i Plastindustrien.
"Vi mener, at det er afgørende, at gebyrstrukturen i producentansvaret bliver brugt til at fremme mere genanvendeligt design og brug af genanvendt materiale", skriver miljøpolitisk chef Christina Busk i dette debatindlæg.

Vi skal benytte afgifter og gebyrer smartere til at fremme grøn omstilling – ikke blot som symbolpolitik, skriver Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, i dette debatindlæg bragt i WasteTech.

Del:

Dette debatindlæg er bragt i WasteTech den 9/12-2022:

Sidste år blev emballageafgiften – der bl.a. omfatter plastposer – tredoblet af et flertal i Folketinget. Det foregik lidt pludseligt, og vi forholdt os kritisk til beslutningen, da det faglige grundlag fremstod spinkelt og uden hensyntagen til allerede igangsatte initiativer.

I september kunne skatteminister Morten Bødskov (S) offentliggøre sin beslutning om ikke at lempe afgiften på plastposer, som er fremstillet med genanvendt plast.

Det har vi – sammen med andre erhvervsorganisationer – ellers været fortalere for, men ministeriets analyse viste blandt andet, at ca. 95% af plastposerne i dag består af genanvendt plast. Derfor ville der ikke være nogen større miljø- eller klimamæssig gevinst ved at foretage en differentiering – særligt ikke med tanke på de administrative byrder ved justere afgiftsstrukturen.

Markedet har med andre ord været med til at rykke udviklingen i løbet af kort tid af sig selv.

Derfor har vi valgt at tage skatteministerens beslutning og analyse til efterretning, men det ændrer ikke ved, at der stadigvæk er behov for en reform af afgiften.

Irsk model kunne være vejen frem

Traditionelt set indbringer afgiften på plastposer årligt et trecifret millionbeløb, og de penge ryger direkte i den samlede danske statskasse.

Derfor mener vi, at Danmark bør lade sig inspirere af Irland, der for ca. 20 år siden oprettede en grøn fond med indtægterne fra den irske plastposeafgift.

Fonden har bl.a. haft mulighed for at støtte bedre affaldshåndtering, udvikling af genanvendelsesteknologi, oplysning og forskning.

Selvom vi pt. oplever markante fremskridt i Danmark – bl.a. ensretningen af husholdningsaffaldsindsamlingen og stigende investeringer i genanvendelsesanlæg – er der stadigvæk plads til forbedringer herhjemme. Og der vil millionindtægterne fra plastposeafgiften være en kærkommen hjælp.

Gode anbefalinger fra IDA

Så sent som i sidste uge kom en ekspertgruppe fra IDA med en række interessante anbefalinger med særligt fokus på at få mere kvalitet ind i den danske genanvendelse.

Eksempelvis genopliver IDA forslaget om at genoprette et nationalt genanvendelsesråd, der skal være med til at drive og forankre den grønne omstilling. Det initiativ ligner på mange måder vores forslag om en uafhængig fond, der har indtægterne fra plastposeafgifterne i ryggen.

Vi opfordrer under alle omstændigheder til, at det politiske ambitionsniveau bliver løftet, når debatten handler om afgifter og gebyrer.

Producentansvaret er en gylden mulighed

Første mulighed er, når Folketinget inden længe skal vedtage de overordnede rammer for det kommende producentansvar for emballage.

For at dvæle ved IDA’s nye anbefalinger foreslår organisationen, at politikerne skal gå efter en model, der kan kaldes verdens mest ambitiøse producentansvar, hvilket er et budskab, som vi i Plastindustrien også bakker op om og har arbejdet for længe.

Vi mener, at det er afgørende, at gebyrstrukturen (også kendt som det miljøgraduerede bidrag) i producentansvaret bliver brugt til at fremme mere genanvendeligt design og brug af genanvendt materiale.

Vores vision for producentansvaret er med andre ord, at det bliver ambitiøst og styrker cirkulære løsninger. Målet skal være, at vi får så høj kvalitet ud af vores emballageaffald, at det kan anvendes til både fødevareemballage, shampooflasker og andre forbrugerprodukter igen.

Anvendelse af genanvendt plast bør være en fordel

Plastindustrien anbefaler derfor en gebyrstruktur, der bliver skruet sådan sammen, at de virksomheder der designer, producerer og benytter emballage med henblik på genbrug og genanvendelse, bliver ’belønnet’ for det.

Konkret skal det betyde, at virksomheder, som fx designer genanvendelig emballage og/eller genbrugelig emballage, skal betale mindre til den efterfølgende affaldsbehandling gennem producentansvaret sammenlignet med de virksomheder, der i mindre grad har fokus på hvorvidt emballagen kan genanvendes.

Et andet centralt elementer er brugen af genanvendt plast i emballagen. I stigende grad er det muligt at fremstille plastemballage ved hjælp af genanvendte materialer, hvilket medfører en CO2-gevinst.

Derfor bør anvendelsen af genanvendt plast ligeledes være til fordel for virksomheden ift. det miljøgraduerede bidrag. Der skal indbygges et økonomisk incitament til at bruge genanvendte materialer i de nye emballager.

Vi ser frem til at nærstudere resultaterne af de politiske forhandlinger vedr. producentansvaret.

Dernæst håber vi, at man vil genoverveje, hvorvidt indtægterne fra nogle af de allerede eksisterende afgifter og gebyrer kan bruges mere hensigtsmæssigt.