Christina Busk: Kommunerne bør efterspørge produkter med genanvendt plast

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien

I avisen Dammark skriver Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien: “Jeg håber, at vi både før og efter kommunalvalget ser en øget interesse for mere konkrete og fagligt funderede indkøbspolitikker på plastområdet.”

Del:

Nedenstående debatindlæg er blevet bragt af avisen Danmark den 13. oktober

Ifølge Kommunernes Landsforening bliver efterårets kommunalvalg et klimavalg, da hver tredje dansker peger på klima og miljø som et af de tre emner, som bliver afgørende for, hvor de sætter deres kryds.

Det er dog min fornemmelse, at mange forbinder klimapolitik med noget, der mest foregår på Christiansborg eller på EU-niveau i Bruxelles.

Sådan behøver det dog langt fra at være i praksis, da der er gode muligheder for at gøre en forskel lokalt.

Kommunerne er en stor indkøbsmuskel

Kommunerne – og regionerne for den sags skyld – er en stor ’indkøbsmuskel’. Derfor har det stor klimamæssig betydning, hvordan de formulerer deres indkøbspolitikker.

Det gælder også på plastområdet, da der dagligt bliver indkøbt store mængder emballager, kontorartikler, møbler, byggematerialer osv. af det offentlige.

Imidlertid er jeg også bevidst om, at plastområdet er kompliceret, hvilket kan gøre det svært at gennemskue, hvordan man i indkøbssituationen træffer det ’rigtige’ valg ud fra et klimahensyn.

Derfor har vi i samarbejdet med Aarhus Kommune skrevet en let tilgængelig indkøbsvejledning, som forhåbentlig kan inspirere de mange politiske kandidater til at sætte mere fokus på de kommunale indkøbsstrategier.

Kig efter produkter i genanvendt plast

Vores primære anbefaling er, at kommunerne så vidt muligt bør indkøbe plastprodukter, som helt eller delvist består af genanvendt plast.

Beregninger viser, at samfundet sparer ca. 2-2,5 kg. CO2 for hvert kg. plast, der bliver brugt – som et alternativ til ’virgin plast’ – i et nyt produkt i stedet for at blive brændt som restaffald. Vores medlemsvirksomheder oplever en stigende interesse for løsninger med genanvendt plast, og den udvikling vil der kun komme mere fart på, hvis kommunerne støtter op.

En anden vigtig anbefaling til kommunerne er, at de så vidt muligt skal vælge plastprodukter, der er designet til genbrug og genanvendelse.

Jeg håber, at vi både før og efter kommunalvalget ser en øget interesse for mere konkrete og fagligt funderede indkøbspolitikker på plastområdet.