Reportage: Fælles sommermøde for to af Plastindustriens sektioner

Genbrugsplads med plastsortering
Sommermødet inkluderede bl.a. et besøg på en genbrugsplads i Aarhus, hvor borgerne kan sortere specifikke plastprodukter med henblik på genanvendelse.

Råvaresektionen og Sektionen for ekstrudering og termoformning havde den 9. september et fælles sommermøde, som bl.a. førte deltagerne forbi Affaldscenter Lisbjerg og Grundfos. Se billeder fra arrangementet.

Del:

For andet år i træk havde Plastindustriens Råvaresektion og Sektionen for ekstrudering og termoformning inviteret til fælles sommermøde.

Indblik i Aarhus’ affaldshåndtering

Det foregik den 9. september med start hos på Affaldscenter Lisbjerg i Aarhus. Her fik deltagerne syn for, hvordan kommunens store forbrændingsanlæg fungerer. Der var også lejlighed til at se, hvordan affaldsfraktionen ‘glas, metal og plast’ bliver håndteret med henblik på videre sortering og genanvendelse.

Endvidere blev gruppen vist rundt på en af kommunens mindre genbrugspladser, hvor der er fokus på at optimere borgernes sortering af specifikke plasttyper og produkter. Dernæst fik deltagerne også et kig ud over en ny – og større – genbrugsplads, der er under opførsel. Byggeprocessen er i høj grad præget af, at der skal benyttes materialer, der er genbrugt og genanvendt – eksempelvis EPS.

Endelig fik sektionsmedlemmerne også en introduktion til Aarhus Kommunes omfattende plaststrategi, hvor Plastindustrien er inviteret med i strategiens styregruppe.

Take back system vinder frem hos Grundfos

Dernæst gik rundturen til Grundfos i Bjerringbro, hvor gruppen fik et meget interessant indblik i virksomhedens take back system, der for alvor er ved at blive opskaleret i disse år.

Grundfos har først og fremmest satset på at genanvende komponenter fra de tilbageleverede pumper, og på sigt er det ambitionen, at visse komponenter også skal genbruges. Deltagerne fik en rundvisning i Grundfos’ Flex-afdeling, hvor dygtige medarbejdere adskiller pumperne. Medarbejderne i Flex-afdelingen er mennesker, som af sociale og/eller helbredsmæssige årsager har nedsat arbejdsevne.

Undervejs på besøget hos Grundfos blev deltagerne også indviet i virksomhedens generelle tanker om at fremme en mere bæredygtig brug af plast i de forskellige produkter/løsninger.

Sommermødet blev afsluttet på Knudhule Badehotel, hvor der blev afviklet en venskabelig dyst på minigolfbanen, som skabte overraskende god stemning forud for netværksmiddagen.

Galleri:

Hvis du ønsker at engagere dig i en af de to sektioner, så tøv ikke med at kontakte sektionens sekretærer:

  • Lars Hall Bæk Farsøe, sekretær for Råvaresektionen: lff@plast.dk / 42332811
  • Anders K. Knudsen, sekretær for Sektionen for ekstrudering og termoformning: akk@plast.dk / 2489 3480