Genanvendeligt PVC forbliver væsentligste plasttype til medicinsk udstyr

En ny markedsundersøgelse viser, at PVC er den mest anvendte plasttype til medicinsk engangsudstyr. Hospitaler, der ønsker at genanvende medicinsk engangsudstyr, bør derfor starte med PVC-affaldet, skriver PVC Informationsrådet i en pressemeddelelse.

Del:

Næsten 30 % af det plastbaserede medicinske udstyr fremstilles i PVC såsom urinposer, blodposer, slanger, masker. Den resterende plastandel er fordelt mellem ti forskellige polymerer.

Dette er vurderingen i en ny markedsundersøgelse foretaget af Global Market Insights Inc. Undersøgelsen forudser tillige, at PVC vil bevare sin førerposition indtil mindst 2027.

Genanvendelig PVC

PVC er en let genanvendelig og alsidig  plasttype. Derfor kan udstyr, der kræver både bløde og hårde dele, laves udelukkende i PVC.

Nøglen til vellykket plastgenanvendelse er, at der allerede i designfasen tages hensyn til, at udstyret skal kunne genanvendes.

Den store andel og PVC’s unikke genanvendelighed indikerer, at hospitaler bør starte med denne plasttype, når de overvejer at indføre genanvendelsesordninger for deres medicinske engangsartikler.

Som kommentar til den nye markedsanalyse siger projektleder i PVCMed Alliance Ole Grøndahl Hansen:

Ole Grøndahl Hansen, direktør i PVC Informationsrådet
Ole Grøndahl Hansen, direktør i PVC Informationsrådet.

– COVID-19 har fremhævet den afgørende rolle, som plastbaseret medicinsk udstyr spiller omkring forebyggelse og kontrol med infektioner på hospitaler. Den negative bivirkning af denne succes har været stigende plastaffaldsmængder. Vi mener genanvendelse er en del af løsningen på dette problem.

Han uddyber:

– Heldigvis er den mest anvendte plast i sundhedssektoren også den mest genanvendelige, så derfor opfordrer vi hospitalerne til at starte deres genanvendelsesaktiviteter med PVC.

Blødgørende stoffer er ingen hindring

Tilstedeværelsen af miljøfremmede blødgørende stoffer i PVC-udstyret har hidtil været en hindring for genanvendelse. Ifølge Ole Grøndahl Hansen er denne udfordring nu blevet løst:

– Til næsten alt PVC-udstyr er alternative blødgørere til PVC tilgængelige og anvendes i større og større grad på hospitalerne. Fire af disse er nu tillige omfattet af Den Europæiske Farmakopé, som fastlægger kravene for lægemidler og medicinsk udstyr i Europa.

Indsamling og genanvendelse af PVC-baseret medicinsk udstyr er ikke et nyt fænomen. Den europæiske PVC-industri har gennem VinylPlus® investeret i genanvendelse af medicinsk udstyr i PVC siden 2014, hvor RecoMed-ordningen blev etableret i Storbritannien.

I Danmark har der tillige været projekter, hvor man har dokumenteret, at en indsamling og genanvendelse af PVC-baseret medicinsk udstyr er mulig.