Christina Busk: Borgernes affaldssortering gør en forskel

Christina Busk

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, går i rette med Berlingske, som på avisens lederplads skriver, at maskiner kan erstatte borgernes indsats, når det handler om at sortere affald med henblik på genanvendelse.

Del:

På lederpladsen (29. august) gør Berlingske sig til fortaler for en model, hvor borgerne ikke skal sortere affald derhjemme med henblik på genanvendelse.

Det sker med udgangspunkt i debatten om, hvorvidt maskiner kan løse sorteringen bedre end borgerne. I lederen henviser Berlingske til udtalelser fra professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet, som længe har været talsmand for at lade robotterne overtage opgaven.

Tanken lyder umiddelbart besnærende, men spørgsmålet er imidlertid mere kompliceret end Berlingske fremlægger det, og blandt de danske eksperter er der da også stor faglig uenighed.

Blandt andet har professor Thomas Fruergaard ved DTU Miljø tidligere udtalt:

– Helt basalt kan man sige, at jo mere sammenblandet en affaldsstrøm man har, jo større indsats og mere energi skal der bruges på at sortere den rent op i store mængder. Så hvis man har den samme mængde affald, som er forsorteret ved kilden, så er det altså alt andet lige nemmere at sortere det ud, end ved eftersortering af restaffaldet.

I Plastindustrien repræsenterer vi størstedelen af de danske plastgenanvendelsesvirksomheder. Deres praktiske erfaringer med kildesorteret plastaffald stemmer overens med professor Thomas Fruergaards budskab.

Ingen teknologiforskrækkelse

Kritikken af Henrik Wenzels forslag skal dog ikke tolkes som om, at vi i plastbranchen er teknologiforskrækkede. Tværtimod ser vi stor værdi i, at der bliver udviklet ny teknologi, som kan skærpe sorteringsprocessen – fx via digitale vandmærker – men borgernes hjælp spiller en vigtig rolle.

Sidste år viste en undersøgelse fra IDA, at et flertal af danskerne er positive overfor at skulle sortere mere affald. Der er med andre ord opbakning til den klimaplan for affaldsområdet, der er vedtaget Folketinget, og som langt de fleste kommuner – undtaget de fynske – nu er ved at implementere.

Fokus på kvalitet frem for kvantitet

Et overset aspekt i debatten er, at det er uklart hvilken råvarekvalitet et sorteringsanlæg kan opnå, såfremt kildesorteringen bliver skåret væk. Kan råvaren kun bruges til lav-kvalitetsprodukter eller kan den bruges til mere avancerede formål? Her ønsker vi og vores medlemmer, at der er fokus på kvalitet frem for kvantitet, så eksempelvis plastemballager kan blive til nye plastemballager, som kan bruges igen og igen.

Berlingskes leder giver også udtryk for, at genanvendelse af affald ikke nødvendigvis altid er en bedre klimamæssig løsning sammenlignet med affaldsforbrænding.

På plastområder mener vi, at genanvendelse er vejen frem. Udregninger foretaget af rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe konkluderer, at der ved brug af et 1kg genanvendt plast kan opnås en reduktion mellem 2,1-2,6kg CO2 sammenlignet med brug af 1kg ny/jomfruelig plast.

Derfor arbejder vi for, at Danmark i forhold til plast skal gå fra at være en forbrændingsnation til at være en genanvendelsesnation. Og der spiller borgernes affaldssortering en vigtig rolle.