Reportage fra besøgsturné: Masser af værdifuld feedback fra virksomhederne

Plastindustriens sekretariat på besøg hos Induflex i Støvring.
Induflex i Støvring var en af de mange virksomheder, som Plastindustriens sekretariat for nylig har besøgt.

Plastindustriens sekretariat har i de seneste uger været på landevejen for at besøge plastvirksomheder over hele landet. Med hjem har sekretariatet fået en masse værdifuld feedback til arbejdet med at forbedre branchens vilkår.

Del:

COVID-19 har længe gjort det umuligt at gennemføre fysiske konferencer og netværksmøder, men det skal ikke stå i vejen for en tæt kontakt mellem Plastindustrien og branchens virksomheder.

Derfor iværksatte Plastindustriens sekretariat for nylig en større besøgsturné rundt i hele landet, og det har ifølge foreningens adm. direktør Thomas Drustrup været enormt givtigt:

– Det er vigtigt for os, at vi er en levende brancheforening, der tilpasser vores services efter vores medlemmers aktuelle behov. Vi har med vores besøgsturné taget temperaturen på branchen og hørt om udfordringer og succeser. Derudover har vi også spurgt specifikt ind til, hvad vi som brancheforening skal være særligt opmærksom på i øjeblikket.

Han uddyber:

– Generelt er branchens virksomheden kommet helskindet igennem COVID-19, men der er også virksomheder, som har haft det meget svært. En af de ting der rammer vores virksomheder specielt hårdt lige pt., som nok til dels er en af følgevirkningerne af COVID-19, er råvarepriserne og tilgængeligheden af råvarer. Derudover er der særligt stor fokus på øget uddannelse af faglærte og mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Desuden fylder emner som grøn omstilling, plastens image og nye materialer også meget i virksomhedens hverdag.

“Vi følger op på inputs”

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, siger afslutningsvis:

– Vi er i fuld gang med at følge op på de inputs, som vi har fået undervejs. Noget kan hurtigt omsættes til fx webinarer og netværksmøder om konkrete temaer. Andre områder – som fx at påvirke industriteknikeruddannelsen og sikre bedre efteruddannelse – kræver mere tid og forudsætter involvering af flere interessenter. Det vigtigste er dog, at vi har fået værdifuld viden om nogle konkrete behov hos virksomhederne, som vi nu prøver at imødekomme.

Hvis din virksomhed også har lyst til at få besøg af en lille delegation fra Plastindustriens sekretariat, så tøv ikke med at kontakte Thomas Drustrup: 2949 4609 / td@plast.dk.

Galleri fra Plastindustriens besøgsturné: