Plastindustriens arbejder for mere genbrug og øget genanvendelse af emballage

Designguiden er et tydeligt eksempel på, hvordan industrien tager ansvar for at mere plastemballage bliver designet til genbrug og genanvendelse.

Plastemballage er ikke til at komme udenom. Emballage beskytter sit indhold, forlænger fødevarernes holdbarhed markant og minimerer vores madspild. Flere undersøgelser konkluderer derfor, at plastemballage bidrager til få vores samlede CO2-aftryk reduceret.

Del:

Artiklen er bragt i Magasinet Kvalitet, som udgives af Dansk Forening for Kvalitet:

Vores forbrug af plastemballage er ikke uproblematisk. Alt for lidt emballage bliver indsamlet og genanvendt – både i Danmark og globalt – og plastemballage er en af de affaldstyper, der oftest ender i naturen og i havet. Begge dele er helt reelle problemer, som vi skal løse!

Plastemballage til fødevarer som frugt og grønt beskytter varen og giver forbrugeren sikkerhed for, at produktet er friskt. Der er fødevarer, som klarer sig fint uden emballage, men mange andre får en meget længere holdbarhed både i detailhandelen og i hjemmet. Og netop madspild er jo en af de store CO2-syndere, som vi skal gøre op med, siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien og fremhæver, at rigtigt design, brug og genanvendelse af plastemballager løser mange af udfordringerne.

I udviklingen af fremtidens emballage er det derfor afgørende, at vi bidrager til at muliggøre højere genanvendelse og mindre affald, der havner de forkerte steder – samtidig med, at vi beholder emballagens positive egenskaber.

Gør vi det rigtigt, kan vi opnå en førerposition, der kan lede til nye innovationer, arbejdspladser, styrket konkurrenceevne – og i sidste ende bedre produkter for forbrugeren og miljøet.

Designguide skal hjælpe med fremstille mere bæredygtig emballage

Emballage til privat forbrug har to primære funktioner – at beskytte et produkt under transport og anvendelse fra producent til forbrugeren har brugt produktet i sit hjem samt at videregive vigtige produktinformationer til forbrugeren. Når forbrugeren er færdig med at anvende produktet i emballagen, bliver emballagen værdiløs for forbrugeren og bortskaffes.

Plastemballage skal ikke ende som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande, men det skal i højere grad designes til at forblive en værdifuld ressource, hvor enten emballagens eller materialets egenskaber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb.

Derfor har Plastindustrien taget initiativ til at udvikle designguiden ”Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere” – som er et effektivt dialogredskab mellem producenter og påfyldere, så det bliver nemmere  at designe, genbruge og genanvende plastemballager, i stedet for at de havner som forbrændingsegnet affald. .

– Producenterne vil gerne lave løsninger, som er bæredygtige. Plast er et materiale, vi ikke kan undvære, og plastemballagerne er med til at sikre, at vi undgår madspild og ødelagte varer. Men som miljøbevidst forbruger er jeg også interesseret i, at jeg nemt kan sortere mit plastaffald, så det kan bruges til nye plastprodukter. Og det skal denne guide blandt andet hjælpe med, siger miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk.

Mange aktører på tværs af værdikæden står bag designguiden

Designguiden er et resultat af et samarbejde på tværs af flere led i værdikæden. Arbejdsgruppen, der står bag designguidens udarbejdelse og tilblivelse, er en del af ’Netværk for cirkulær plastemballage’ i regi af Plastindustrien.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra følgende partnere:

Arla Foods, Faerch A/S, Københavns Kommune, UPM Raflatac, DTU Food, Berry Superfos, Läntmannen Schulstad A/S, Plus Pack AS, Polyprint, Danmarks Naturfredningsforening, Circle Development og Sky-Light A/S.

Designguidens indhold støttes desuden af Coop Danmark A/S.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, har svært ved at skjule sin begejstring over designguidens tilblivelse:

– Jeg er stolt og glad over, at vi i kunne opnå en enighed blandt deltagerne i arbejdsgruppen. Vi har lagt de daglige stridigheder bag os og i stedet fokuseret på faglighed og et højt ambitionsniveau for den cirkulære plastemballage i Danmark. Alle har deltaget i arbejdet med gå på mod og med et ønske om at bidrage til de gensidigt acceptable kompromisser. Det er dejligt, det er lykkes!

Stor interesse for designguiden

At der er stor interesse for emnet, er der ingen tvivl om. Således havde Plastindustrien for nyligt en online-konference, som 450 deltog i.

Både industrien og detailhandelen er bevidste om, at plastprodukter skal designes og sættes sammen på en måde, så forbrugeren ikke skal være i tvivl om, at det nemt kan genanvendes og at det giver mening at sortere. Og så skal affaldssystemerne selvfølgelig kunne følge med, så mest muligt kan genbruges og genanvendes så mange gange som muligt, inden det til sidst energiudnyttes.

Afslutningsvis siger Christina Busk:

– Jeg håber, at rigtig mange vil gøre flittigt brug af designguiden.  Derudover forventer vi, at man fra politisk side også bider mærke i designguidens indhold og budskaber, da designguiden er yderst relevant i forhold til de mange aktuelle debatter om plast f.eks. i forhold til implementeringen af det kommende producentansvar på emballage.

Du kan læse mere om designguiden og downloade den her.