Cirkulært design og banebrydende teknologi skal forvandle tekstilaffald til nye råvarer

ReSuit projektet består af en gruppe centrale aktører, der vil flytte grænserne for genanvendelse af tekstiler.

En gruppe centrale aktører vil flytte grænserne for genanvendelse af tekstiler. Slidt, ødelagt eller nyt tøj der kasseres, skal nedbrydes til nye råmaterialer, og dermed indgå i et cirkulært kredsløb.

Del:

En mindre revolution inden for design og genanvendelse af tekstiler er på plakaten de næste tre år, hvor Teknologisk Institut har samlet en række centrale aktører inden for tøjdesign, genanvendelsesteknologi og forbrugeradfærd. Sammen skal de skabe mere bæredygtighed i tekstilindustrien – og genanvendelse af alt tekstilaffald i Danmark.

Projektet hedder ReSuit (Recycling Technologies and Sustainable Textile Product Design), og Innovationsfonden har investeret 13 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 22,8 mio. kr.

Konsortiet tæller partnere inden for tøj og tekstiler (BESTSELLER, Elis og Designskolen Kolding), råvareproduktion (A/S Dansk Shell), forbrugeradfærd (Naboskab) og nye genanvendelsesteknologier (Aarhus Universitet, tyske Fraunhofer og Teknologisk Institut).

– Hvert år bliver der på verdensplan produceret 100 milliarder tekstilenheder, der i det store og hele behandles som engangsbestik. Materialer til en værdi af 400 milliarder euro går tabt, fordi vi mangler en infrastruktur og robuste genanvendelsesteknologier i meget stor skala. I projektet ønsker vi at få alt tekstilaffald i Danmark ind i et kredsløb, hvor det kan blive til nye tekstiler eller råvarer til andre produkter. Hvis det lykkes, kan det blive en gamechanger, fortæller Anders Lindhardt (ph.d.) fra Teknologisk Institut, der leder projektet.

Angriber tekstilproblematikken fra to sider

Projektpartnerne vil både fokusere på hvordan tekstilindustrien bliver bedre til at designe bæredygtigt, men også på hvordan forbrugernes tekstilaffald kan genanvendes og derved indgå i et cirkulært kredsløb.

På designsiden vil der være fokus på bæredygtigt design af tekstilprodukter – det vil sige tekstiler, der er designet med henblik på at blive genanvendt. Arbejdet skal så vidt muligt munde ud i udfasning af stoffer, der ikke egner sig til fremtidens genanvendelsesteknologier og i designguides for bæredygtige tekstilprodukter.

– Cirkularitet er ikke en hyldevare. Der er brug for banebrydende innovation inden for området for at skabe cirkulære løsninger.  Med ReSuit er vi en del af et ambitiøst og multifacetteret samarbejde, hvor de udviklede teknologier og løsninger kan få vidtrækkende betydning, siger Camilla Skjønning Jørgensen, Sustainable Materials & Innovation Manager, BESTSELLER.

Samtidig skal virksomheden Naboskab, der er specialiseret i at forstå og ændre forbrugeradfærd, kortlægge hvordan forbrugerne kan motiveres til at agere bæredygtigt.

Tekstilaffald har stort genanvendelsespotentiale

Når det kommer til tekstilaffald, har projektet blikket rettet mod de enorme mængder tøj og tekstiler, der hvert år havner i forbrugernes skraldespande, i Danmark alene 85.000 ton. Fra 2022 skal danske husstande affaldssortere tøj separat – og fra 2025 resten af EU.

– Halvdelen af alle tøjfibre i verden er polyester, så vi vil modne teknologi baseret på kemisk oprensning til at recirkulere polyestermaterialerne, så de kan vende tilbage til tekstilindustrien, fortæller Anders Lindhardt fra Teknologisk Institut.

Resten af tekstilprodukterne skal nedbrydes ved hjælp af såkaldt HTL-teknologi, eller hydrotermisk likvefaktion.

Processen gør det muligt, under påvirkning af vand, varme og tryk, at omdanne mange forskellige tekstiler til olieprodukter, der kan bruges til at lave nye råmaterialer fx plast, brændsel eller syntetiske tøjfibre. HTL er en kendt og robust teknologi, men det er banebrydende at anvende den på tekstiler.

I projektet skal HTL-teknologien modnes og opskaleres i samarbejde med A/S Dansk Shell, der producerer 35 procent af det danske forbrug af brændstofprodukter og med succes har testet raffinering af blandt andet bio-olie og ser muligheder for genanvendelse af andre olieprodukter.