Plastindustrien indkalder til ordinær generalforsamling 2021

Søren Ulstrup
Bestyrelsesformand Søren Ulstrup byder den 20. maj 2021 velkommen til Plastindustriens generalforsamling.

Den 20. maj 2021 afholder Plastindustrien dette års ordinære generalforsamling. Medlemmer af Plastindustrien kan vælge at deltage enten fysisk i Industriens Hus eller virtuelt.

Del:

Hermed indkalder vi til Plastindustriens ordinære generalforsamling den 20. maj 2021 klokken 12.30-13.30, som afholdes forud for Plastdagen 2021.

Der er mulighed for at deltage enten fysisk i Industriens Hus eller via et digitalt link.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for foreningens virksomhed
  3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2020 til godkendelse og orientering om budgettet for indeværende år
  4. Fastsættelse af kontingent for 2022
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller øvrige medlemmer
  8. Eventuelt

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage, må du meget gerne sende en fuldmagt.

Ønsker du at give fuldmagt til formanden eller til en anden deltager i generalforsamlingen, udfyldes denne formular, som efterfølgende sendes via mail (pd@plast.dk) eller med post til Plastindustriens sekretariat.

Forslag som ønskes optaget på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest torsdag d. 29. april 2021, og sendes til Plastindustrien i Danmark, Vesterbrogade 1E, 3., 1620 København V – eller mail på til: alm@plast.dk.

Tilmelding sker via dette link – alle medlemmer får forud for generalforsamlingen tilsendt yderligere information.