Letbek dokumenterer bæredygtighedsindsats

Louise Aagard Jensen bliver ansvarlig for at dokumentere CO2-besparelserne ved, at Letbek A/S bruger genanvendt plast i produktionen.

Letbek A/S vil med ansættelsen af Louise Aagard Jensen (cand. scient. i bioteknologi og kemiteknologi) dokumentere gevinsterne ved genanvendelse af plast ud fra devisen om, at hvis man kalder sig bæredygtig, skal man også kunne bevise det i praksis.

Del:

Letbek A/S er en af landets førende genanvendelsesaktører, og nu sætter virksomheden ekstra fokus på at dokumentere, hvordan plastgenanvendelse giver CO2-mæssige besparelser og påvirker miljø/klima generelt.

I praksis medfører det, at de plastråvarer, som virksomheden bruger i sin produktion analyseres, standardiseres og certificeres.

– Vi vil lave vores egne beregninger og analyser af den plast, vi genanvender og laver om til nye produkter. Derfor investerer vi nu i at ansætte Louise Aagard Jensen som vores in-house materialespecialist, siger Michael Bayer Thomsen, direktør i Letbek A/S.

Der kommer hele tiden flere krav til dokumentation og flere spørgsmål fra kunderne, der handler om miljøpåvirkning og dokumentation. Det betyder, at der løbende er en dialog og et tæt samarbejde omkring produkterne.

Fokus på fakta og reelle CO2-besparelser

– Vi ønsker at understøtte de behov, vores kunder har. Vi vil derfor arbejde med en mere faktabaseret tilgang til plastgenanvendelse og -produktion, og dermed vil vi stå endnu stærkere i markedet. Vores indstilling til bæredygtighed er, at skal man kalde sig bæredygtig, så skal man også kunne bevise, at man er det. Vi bryder os ikke om greenwashing, hvor man køber sig til en god CO2-samvittighed. I stedet vil vi bevise, at vores produktion rent faktisk er cirkulær og CO2-besparende, uddyber Michael Bayer Thomsen, direktør i Letbek A/S.

Louise Aagard Jensen er uddannet cand. scient. i bioteknologi og kemiteknologi. Hun får ansvar for at foretage livscyklusvurdering af plastmaterialer og beregninger af materialeegenskaber samt for at løse udfordringer i forhold kemi og genanvendelse.

Selv udtaler Louise Aagaard Jensen:

– Jeg er glad for at arbejde med genanvendt plast. Vores allesammens globale udfordring er, at vi skal lære at bruge vores ressourcer bedre og mere bæredygtigt. Vi skal bestræbe os på at genbruge al den plast, der allerede findes.

LÆS OGSÅ: Letbek Plast A/S relancerer ny international identitet – Letbek A/S