Vi skal have både mere og bedre plastgenanvendelse

Christina Busk
Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien: "Det er en ærgerligt, hvis der bliver en tendens til at fravælge plastprodukter til fordel for alternative materialetyper, som ikke nødvendigvis er bedre miljø- og sundhedsmæssigt – og som heller ikke kan genanvendes. Så skubber vi bare problemet videre"

“Vi skal fokusere på at få en højere kvalitet ud af affaldssorteringen, hvis vi vil flytte Danmark fra forbrændings- til genanvendelsesnation,” skriver Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, i Altinget Forsyning.

Del:

Debatindlægget af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er bragt af Altinget Forsyning (2/11):

I sommer vedtog et bredt flertal i Folketinget en klimaaftale på affaldsområdet, som bl.a. medfører en strømlining af de mange forskellige kommunale affaldsindsamlinger.

Det betyder eksempelvis, at alle danskere fremover får mulighed for at sortere plastaffald til genanvendelse, hvilket desværre ikke er tilfældet i dag.

I Plastindustrien har vi længe efterlyst denne udvikling, og vi kan nu se frem til, at der bliver indsamlet større og mere ensartede mængder plastaffald. Det er en fordel for klimaet og for de danske plastgenanvendelsesvirksomheder, som siden aftalens indgåelse er begyndt at foretage nye anlægsinvesteringer.

Fokus på højere kvalitet

Vi kommer dog kun i mål med ambitionen om at flytte Danmark fra at være en forbrændingsnation til at være en genanvendelsesnation, hvis vi også fokuserer på at få højere kvalitet ud af sorterings- og genanvendelsesanstrengelserne.

Borgerne skal opleve, at når de derhjemme sorterer en brugt fødevarebakke i plast, så kan de nogle måneder senere møde ’den samme’ fødevarebakke i supermarkedet i genanvendt plast.

Det forudsætter dog, at den kommende strømlining de kommunale affaldsindsamlinger bliver indrettet på en smart og ambitiøs vis.

Bekymring hos plastgenanvendelsesvirksomheder

For nylig har myndighederne sendt et udkast til en ny affaldsbekendtgørelse og indsamlingsvejledning i høring, og her så vi desværre, at der er lagt op til, at kommunerne får mulighed for at blande mad- og drikkevarekartoner og metal sammen med plastfraktionen.

Det skaber bekymring hos vores danske plastgenanvendelsesvirksomheder, som helt konkret advarer om, at det kan skade plastaffaldets genanvendelseskvalitet, hvis det bliver mikset med eksempelvis mælkekartoner ude hos borgerne og ikke kan sorteres godt nok.

Muligvis ødelægger det også sandsynligheden for, at mad- og drikkevarekartonerne kan bruges til noget fornuftigt efterfølgende.

Undersøg konsekvenserne ved sammenblanding

Vi skal for alt i verden undgå en ny ’MGP-sag’, hvor Miljøstyrelsen tidligere i år konkluderede, at 22 kommuner skulle stoppe med at sammenblande metal-, glas- og plastaffald, da det ville øge genanvendeligheden, hvis glas og plast blev sorteret særskilt.

I rapporterne omkring kvaliteten af MGP-indsamlingen er det netop den bløde plast, som er særligt udfordrende, hvilket også kan være tilfældet ved sammenblanding af plast og mad- og drikkevarekartoner og metal.

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at der bliver foretaget en grundig faglig analyse af konsekvenserne ved fraktionssammenblandingerne på flere materialetyper inden, at kommunerne etablerer nye indsamlings- og sorteringsordninger.

Målet med hele øvelsen skal være, at vi både får mere og bedre genanvendelse i Danmark.