Virksomhedsportræt: Bramming Plast-Industri i stærk udvikling

I det forgangne år har Bramming Plast-Industri A/S iværksat store strategiske forandringer. Her ses ledelsen (fra venstre): økonomidirektør, Per Aas Jensen, adm. direktør, Thomas Tvedergaard Larsen og salgsdirektør, Henrik Rosendahl Rytter.

I september 2019 blev Thomas Tvedergaard Larsen ansat som ny adm. direktør i Bramming Plast-Industri A/S. Efter et år på posten har han allerede igangsat store forandringer i virksomheden.

Del:

I september 2019 blev Thomas Tvedergaard Larsen håndplukket som ny adm. direktør i Bramming Plast-Industri A/S (BPI) med formålet om at udvikle BPI til et nyt niveau.

Han bringer stor erfaring med sig fra tilsvarende stillinger i større virksomheder, hvor effektivisering og optimering af virksomhedens samlede værdikæde samt performancekultur er kendetegn.

Adm. direktør Thomas Tvedergaard Larsen fortæller:

– Som ny adm. direktør har jeg først og fremmest fastlagt og iværksat en strategi, som vil optimere virksomhedens lønsomhed og effektivitet. Transformation vil danne rammen om vækst i de kommende år – understøttet af nye investeringer i dels vores faciliteter og dels vores medarbejdere i både Danmark og Polen. Vi ønsker at udvikle en performancekultur, hvor vore medarbejdere trives, udvikles og føler sig som en del af et stærkt hold på en vinderkurs.

Skærpede forretningsområder

BPI specialiserer sig i udvikling, rådgivning, design, og produktion af skumplastløsninger indenfor en bred vifte brancher og applikationer. I fremtiden vil udbuddet af løsninger blive endnu større – alt imens udviklingsindsatserne intensiveres og målrettes, forklarer adm. direktør Thomas Tvedergaard Larsen:

– Første prioritet har været at understøtte retning og strategi med de rette investeringer for fremtiden i danske såvel som udenlandske aktiviteter. Vi har et klart mål om at etablere en platform, der danner fundament for en lønsom vækst i den kommende tid. Både systemmæssigt, organisatorisk og produktionsteknisk.

Salgsdirektør Henrik Rytter uddyber:

– Vi skal blive endnu bedre til at fortælle om vores forretningsområder og fremhæve det faktum at vi tilbyder et setup lige fra ide til færdigt produkt. Vores kompetencer spænder bredt, og vi er handlingsorienterede i vores måde at gå til opgaven på. Vi kommer til at skærpe vores fokus på værditilbud og i langt højere grad tilbyde helhedsorienterede løsninger til det enkelte marked.

Nye investeringer

BPI gennemfører netop nu en serie større investeringer, der skal støtte op omkring den nye overordnede strategi, fortæller økonomidirektør Per Aas:

– Der investeres både i de danske og udenlandske aktiviteter med et mål om at effektivisere vores interne processer og levere en endnu skarpere kvalitet til vore kunder i den nære fremtid. Allerede nu er den første fase af investeringsforløbet i fuld gang. De tre første maskiner er installeret og taget i brug i Danmark. Næste fase implementeres i 3. kvartal 2020 og indeholder en generel fornyelse af produktionsudstyret i de polske selskaber.

Virksomhedskultur

Som et led i den nye strategi vil BPI opbygge en virksomhedskultur, hvor gennemsigtighed og målstyring er gennemgående temaer, fortæller adm. direktør Thomas Tvedergaard Larsen:

– Vi tror på, at det øger trivslen og motivationen at have fuld transparens omkring virksomhedens mål, indsatser, afvigelser og resultater. Det er med til at sikre, at hver enkelt medarbejder kan se sin egen rolle i værdiskabelsen – og det skaber arbejdsglæde, nye ideer og et stærkt sammenhold. I BPI har vi med forskellige initiativer allerede skabt en ”no blame” arbejdskultur. Det har i praksis resulteret i mere handlekraft, eksekvering og drivkraft blandt vores ansatte.

Særligt under coronakrisen har vigtigheden af at være transparent omkring den situation og de udfordringer, virksomheden står over for, været tydelig, fortæller forklarer adm. direktør i BPI, Thomas Tvedergaard Larsen. Han påpeger, at BPI står stærk i dag efter at have tilpasset sig den nye situation.