Find løsninger til den økonomisk svært genanvendelige plast

Christian Wittrup ved en Re-Plastic bordplade, der er monteret i Carls Øl- og Spisehus i Carlsbergbyen, København.

I denne udgave af ‘Medlemmerne har ordet’ er det Christian Wittrup fra virksomheden Re-Plastic, der klummeskribent. Han har fokus på design, æstetik, storytelling, branding, CSR, marketing mv. for at få gjort den økonomisk svært genanvendelige plast mere attraktiv.

Del:

Nedenstående klumme i Magasinet Plast er skrevet af Christian Wittrup, Head of Commercial i Re-Plastic

Plastaffald giver branchen hovedpine, når den ikke er designet til adskillelse og består af mange fraktioner.

Så ender plastaffaldet på mange forskellige destinationer i små fraktioner, når den ved affaldskilden blandes sammen med andet.

Indsamlings- og logistikomkostninger, fortsat manglende landvindinger på sorteringsområdet, og det faktum at en del storskala-produktion er outsourcet til udlandet gør, at genbrug, genanvendelse og upcycling i Danmark besværliggøres i priskampen imod virgin plast.

De store plast produktionsvirksomheder i Danmark har – grundet konkurrencepres – ofte meget nichepræget produktion og i meget store mængder med få opstarts- og nedtagningsomkostninger.

Re-Plastic kan som virksomhed ofte ses som ’besværlig’, som ’for lille’ og for ’udefinerbar’.

I vores dialog med de hårdtarbejdende og meget vidende produktionsvirksomheder i plastbranchen skal nuværende, men især kommende, forretningspotentiale virkelig formuleres meget skarpt for at få hul igennem.

Re-Plastic er meget glade for og enige i Plastindustriens strategi for 2020 – 2023, og i udmeldingerne fra Plastindustrien via diverse kommunikationskanaler.

Samtidig anerkender vi, at kommercielle ønsker og krav fra producenter og forbrugere gør at der i dag, og mange år frem, fortsat vil være plastaffald der er økonomisk besværligt at genanvende.

Det er denne plast, vi ønsker at finde nye kommercielle veje for, som muliggør mange livsforløb, idet virgine materialer ikke er en uudtømmelig kilde.

Storytelling, æstetik, design – alt skal i spil

For nu, så er virgin plast – i vores optik – stadig for billigt, og det er også for billigt at afbrænde plast. Det betyder, at design, æstetik, storytelling, branding, CSR, marketing – ja, alt skal i spil.

Ellers kan vi ikke lukket hullet ned til den (for) billige virgine plast. Vores opfordring er, at medlemmerne i Plastindustrien sørger for at kende hinandens virksomheder og deres styrker, så vi – i samarbejde – gør hinanden stærke.

Derigennem, så kan medicinalt plastaffald blive en ressource i bygge- og anlægsbranchen, imens plastaffald i offshore-branchen kan blive en ressource i IT-branchen.

Dertil, så skal vi blive bedre til at udvikle take-back modeller, hvor et plastprodukt gennemgår så mange livsforløb som muligt, hvor plast-kvaliteten kan tåle at blive forringet pr. livsforløb, førend det – som sidste udvej – afbrændes.

 ’Medlemmerne har ordet’ er en fast klumme i Magasinet Plast, der skrives på skift af forskellige aktører i plastbranchen. Holdninger i klummen er et udtryk for skribentens personlige holdning og ikke nødvendigvis for Plastindustriens officielle politik.