Nyt om løntilskud til lærlinge og elever

En ny trepartsaftale betyder, at virksomheder kan få løntilskud til lærlinge og elever fra 1. maj 2020 og året ud. Lønrefusionen for skoleophold forhøjes med 20 procent for uddannelsesaftaler i 2. halvår – dog ikke korte aftaler. Voksenlærlinge og elever er også omfattet.

Del:

Den 28. maj blev der indgået en ny tredjepartsaftale, som giver afklaring om flere spørgsmål, der kan have relevans for vores medlemmer. Det drejer sig bl.a. om:

  • Hvordan løntilskuddet forholder sig til voksenlærlingetilskud fra jobcenteret – det er muligt at få begge
  • Hvilket lønbegreb løntilskuddet beregnes på baggrund af
  • At tilskuddene vil blive udbetalt automatisk
  • At tilskuddet ikke er statsstøtte og dermed ikke omfattet af minimis-reglern

Midlertidig løntilskudsordning

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning, der gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. I denne periode kan virksomheder med lærlinge og elever få 75 pct. i løntilskud. Det gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020, ydes et løntilskud på 90 pct. Det gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restaftaler.

For korte aftaler, der starter fra 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 45 pct betinget af, at den korte aftale er en ny aftale mellem virksomhed og elev.

Løntilskuddet gælder kun for praktikperioderne, da virksomhederne modtager lønrefusion under skoleperioderne. Voksenlærlinge og elever er også omfattet af ordningen.

Læs mere her

DI’s hjemmeside kan du finde svar på yderligere spørgsmål om aftalens indhold.

AUB vil også løbende informere om ordningen. Læs mere her.