Nyt initiativ fra De Forenede Dampvaskerier sætter skub i plastgenanvendelse

De Forenede Dampvaskerier (DFD) har etableret et samarbejde med virksomheden Trioplast om genanvendelse af den plast, der bruges til at beskytte vaskerileverancer. Pernille Kiær, DFD's CSR-chef og blandt initiativtagerne, fortæller om projektet.

De Forenede Dampvaskerier (DFD) og Trioplast har etableret et nyt samarbejde med formålet om at bidrage til den bæredygtige udvikling og sikre, at så meget plast som muligt bliver genanvendt. Efter en vellykket testperiode har DFD udrullet initiativet i hele organisationen.

Del:

De forenede Dampvaskerier (DFD) har iværksat et nyt initiativ for genanvendelse af plast. Efter en succesfuld testperiode har DFD valgt at implementere initiativet på alle vaskerier.

Det betyder, at så meget som muligt af den plast, som DFD bruger til beskyttelse af vaskerileverancerne til kunder, nu bliver indsamlet hos kunden, afhentet, presset på DFD’s vaskerier og sendt til genanvendelse hos Trioplast i Nyborg.

Implementering i hele DFD

DFD startede i oktober med at afprøve det nye genanvendelsesinitiativ på to vaskerier. Med positive tilbagemeldinger fra medarbejdere, kunder og Trioplast, var beslutningen om at rulle initiativet ud i hele organisationen ligetil, fortæller Pernille Kiær, CSR-chef i DFD og en af projektets initiativtagere.

– Vi er stolte af, at vi sammen med vores kunder kan være med til at sikre, at plast ikke ender i naturen. For os er projektet også internt med til at skabe en bevidsthed om de ressourcer, vi bruger, og at vi skal bruge dem med omhu, fortæller hun.

DFD har nu indkøbt ballepressere til alle vaskerier, hvor den returnerede plast presses, inden den sendes til Trioplast i Nyborg.

– Vi har investeret i udstyr, så alle vores afdelinger, lige meget størrelsen, har de bedste forudsætninger for at håndtere vores plastaffald på den helt rigtige måde, fortæller Pernille Kiær, CSR-chef i DFD.

Det er ballepressere som denne, der står på alle vaskerier, så plasten fra kunder kan afhentes af DFD og presses lokalt, inden den sendes til genanvendelse hos Trioplast.

Ansvarligt ressourceforbrug

Det nye initiativ falder i tråd med DFD’s dagsorden om at bidrage til bæredygtig udvikling og ansvarligt ressourceforbrug – og her er plastgenanvendelse et oplagt sted at sætte ind, mener Pernille Kiær, CSR-chef i DFD:

– Vi har allerede et målrettet fokus på at genanvende vores kasserede tekstiler. Derfor var der ikke langt til at se på genanvendelsesmulighederne for den beskyttende plast, vi bruger rundt om vaskerileverancerne til kunderne.

Hun uddyber:

– Indsamlingsprojektet er en naturlig forlængelse af vores samfundsansvarlige arbejde, hvor vi på sigt vil reducere vores samlede ressourceforbrug. Der er ingen tvivl om, at vores primære fokus er på tekstilerne, men plasten er for os en af de berømte lavthængende frugter. Hvorfor skulle vi ikke genanvende den? For os er det bare sund fornuft, der tilmed giver værdi for forretningen.

På den lange bane vil det nye system for genanvendelse komme til at udgøre en fortjeneste hos DFD’s vaskerier.

Gevinst for økonomi og klima

Initiativet giver dermed både mening i et økonomisk perspektiv og i forhold til at reducere DFD’s samlede ressourceforbrug.

– Gennem genanvendelse af vores plast mindskes vores miljøbelastning og CO2-udledning. Derfor er det vigtigt for os, at så meget af det affald, vi producerer, kan genanvendes”, fortæller Pernille Kiær, CSR-chef i DFD.

Hun afrunder:

– I DFD mener vi, at plast sagtens kan benyttes, så længe man har et stort fokus på at genanvende det korrekt og tilbyde vores kunder muligheden for at kunne genanvende plasten sammen med os. Derved står vi sammen om at bekæmpe plastaffald i naturen, og i stedet holde det på fabrikkerne, hvor det hører til.