MELITEK A/S: Udvikling og vækst fordrer ansvar for vores omverden

Ledelsen i MELITEK A/S udgøres af (fra venstre) forretningsdirektør og ejer Jesper Laursen, direktør og ejer Kim Laursen, Area Sales Manager Steen Rasmusse og fabriksdirektør Simon Lie.

For virksomheden MELITEK A/S går udvikling og vækst hånd i hånd med socialt ansvar og omtanke for klima og miljø. Virksomheden oplever stærk medvind og forventer, at det vil fortsætte. Det stiller krav til virksomheder, mener de to ejere og brødre Kim Laursen og Jesper Laursen.

Del:

Hos virksomheden MELITEK A/S i Nørre Alslev, der producerer plastgranulat til den globale medicoindustri, har vækstkurven i en lang årrække været opadgående.

I 2003 flyttede virksomheden fra Nordsjælland til en splinterny fabrik, som var skræddersyet til MELITEKs produktionsbehov. Siden er fabrikken på Nordfalster blevet udvidet af flere omgange.

Det samme er antallet af medarbejdere og beløbet af investerede kroner til løbende virksomhedsudvikling og opkvalificering.

Ansvar for klima og miljø

Klima og miljø har i mange år været en stor del af MELITEKs forretningsmodel.

For år tilbage gennemførte MELITEK en såkaldt livscyklusanalyse for en potentiel stor kunde i Sverige. Kunden valgte MELITEK som materialeleverandør ud fra den påviste klimagevinst, og det har haft stor betydning for virksomheden.

– Det fungerede som et slags grønt stempel for vores nye og fremtidige kunder, som gerne ville tage ansvar for klima og miljø, og var den eneste vej for os at gå, understreger Kim Laursen, ejer og direktør i MELITEK.

Han uddyber:

– I medicosektoren er der adskillige eksempel på, at plast er et uundværligt materiale. Men for meget plast bliver ikke genanvendt, og det håber og tror jeg på vil ændre sig i fremtiden. Som virksomhed vil vi gerne bidrage til den omstilling, og bl.a. derfor valgte vi for år tilbage at satse på PVC-frit plastgranulat til hospitalssektoren.

I starten af 2020 overgik MELITEKs produktion til 100 % vedvarende energi fra vindmøller, hvilket medfører en CO2-besparelse på 1.000 ton.

I 2019 oprettede Melitek A/S datterselskabet Zeaplast A/S, som leverer granulat af Ocean Waste Plastic – plast hentet op fra havet ved Indonesien af det danske firma Pack Tech A/S. Zeaplast A/S sælger granulat (HDPE eller PP) videre til kunder, producerer fx producerer emballage til kosmetik.

Store vækstinvesteringer

I løbet af de seneste år har MELITEK foretaget flere store investeringer i produktionsoptimering. Investeringerne har været hjørnestenen i virksomhedens vækststrategi, fortæller Jesper Laursen, ejer og forretningsdirektør i MELITEK.

– Vi prioriterer at udvikle organisationen, så den følger med virksomhedens behov. Vi oplever en dynamisk udvikling, hvor organisationen spirer og opgaverne løses bedre og mere effektivt end hvad ellers vi ville kunne præstere. Denne team-effort gør os enormt taknemlige og stolte over at stå i spidsen for MELITEK.

For få år siden skød MELITEK ca. 5 millioner i bedre ventilation og indeklima i både produktion, administration og laboratorier. I december 2019 investerede virksomheden yderligere 5 millioner i tre nye 17 meter høje råvaresiloer, som hver især rummer 55 tons granulat svarende til to fyldte lastbiler.

– Tidligere modtog vi granulat i 25 kilos sække, som skulle åbnes manuelt. Det betyder, at en af vores medarbejder frigøres fra det monotone arbejde til andre opgaver, mens vores lagerkapacitet er blevet større. Det giver nye muligheder for at øge væksten over de kommende år, og investeringen reducerer samtidig mere end 200.000 plastiksække og 3.000 træpaller årligt, forklarer Jesper Laursen, ejer og forretningsdirektør i MELITEK.

Glade for lokalsamfundet

De to ejere er enige om, at der er flere gevinster ved at drive virksomhed i Nørre Alslev. Dels er deres medarbejdere loyale og hænger ved igennem mange år, dels er samarbejdet med Guldborgsund Kommune og lokalsamfundet meget velfungerende. MELITEK giver derfor også tilbage.

– Vi har igennem flere år valgt at donere penge til forskellige organisationer og foreninger, som vi synes gør en væsentlig og positiv forskel, fordi vi som virksomhed ønsker at bidrage til det samfund, vi er en del af, fortæller Kim Laursen, ejer og direktør i MELITEK.

Han afrunder:

– Vi står overfor flere nye væksteventyr, som i alt vil medføre en fordobling af vores salg over de næste 5 år og samtidig aflede nye investeringer. Denne opgave kræver disciplin og fokus, og når vi kommer i mål, kan vi sætte nye ambitiøse mål for os selv.