5,4 milliarder fra AUB-ordning fordeles til lærlinge, elever og virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale, som fordeler i alt 5,4 milliarder kroner fra AUB-ordningen til lærlinge, elever og virksomheder. Pengene skal bl.a. målrettes løntilskud til virksomheder og en styrket praktikindsats.

Del:

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er efter forhandling blevet enige om at fordele 5,4 milliarder kroner til lærlinge, elever og virksomheder.

Pengene kommer fra AUB-ordningen, som virksomheder i en årrække har indbetalt penge til, uden at pengene er blevet brugt i samme takt.

Uddannelseskonsulent i Plastindustrien Jo Dietrich mener derfor, at det er positivt, at indbetalingerne sættes i bero for resten af 2020 og fremover reguleres i forhold til forbruget:

– Med aftalen får virksomheder hjælp til at fastholde så mange praktikpladser som muligt i 2020. Vi har behov for faglærte nu og efter coronakrisen. Derfor er det helt afgørende, at virksomheder understøttes, og at de nuværende elever og lærlinge hjælpes videre i deres uddannelse.

Hun understreger:

– Det fortsat er afgørende, at der allokeres midler til indsatsen for at skabe flere praktikpladser – hvilket også er indeholdt i aftalen. Endvidere bør midlerne også bruges til at rekruttere elever til de uddannelser, herunder plastmageren, som i højere grad mangler elever end praktikpladser.

AUB-ordning skal bringes i balance

Som en del af aftalen bliver der gjort op med, at virksomheder indbetaler for meget til  AUB-ordningen.

I 2020 bliver indbetalingen suspenderet for samtlige arbejdsgivere på samlet set 1,4 milliarder kroner. Der etableres desuden et fleksibelt AUB-bidrag med en løbende tilpasning og årlig justering af indbetalingerne til AUB.

Løntilskudsordning

Med aftalen er der afsat cirka 3,1 milliarder til en midlertidig løntilskudsordning, som gælder fra maj 2020 til december 2020.

Private virksomheder med lærlinge kan få 75 % løntilskud. For uddannelsesaftaler, som indgås efter den 1. maj, ydes der løntilskud på 95 %.

Fremrykning af VEU-midler

Som en særskilt aftale fremrykkes ”tilbagebetalingen” af 700 millioner kroner til virksomhederne fra VEU-trepartsaftalen.

Ved udgangen af 2020 forventes en opsparing på 700 millioner kroner på VEU-bidraget. Det vil medføre bidragsnedsættelser i 2021 og 2022 for virksomhederne.

Læs om alle aftalens punkter og fordelingen af midler her.