Thomas Drustrup: Plastbranchen tager ansvar for værnemiddelsproduktion

“Jeg er stolt af branchens hurtige reaktion, der medvirker til, at der løbende bliver fyldt op på værnemiddelslagrene på hospitaler og andre steder i samfundet i en tid, hvor vi pludselig er langt mere afhængig af indenlandsk produktion.” – Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.

Del:

Nedenstående tekst er bragt som leder i Magasinet Plast nr. 2 – 2020:

Den 17. marts henvendte Region Midtjylland sig til vores sekretariat for at blive sat i kontakt med potentielle producenter af værnemidler. En lille uge senere kunne Idé-Pro offentliggøre, at Glyngøre-virksomheden tog hul på at fremstille visirer til sundhedsvæsenet.

Dette er blot et ud af rigtig mange eksempler på, hvor danske plastvirksomheder har udvist en enorm omstillingsparathed og innovationskraft i bestræbelserne på at afhjælpe manglen på værnemidler f.eks. i form af håndspritsemballage, masker, kitler, laboratorieudstyr, visirer, nysekærme og reservedele til hospitalsudstyr.

Siden henvendelsen fra Region Midtjylland har vi i Plastindustrien indtaget en mere formel rolle som bindeled mellem sundhedsmyndighederne (Lægemiddelstyrelsen og den Nationale Operative Stab) og aktører i plastbranchen.

Både store og små virksomheder har budt ind for at hjælpe til – samtidig med, at der har været fuldt fokus på at sikre medarbejdernes helbred ved at indføre smitteforebyggende tiltag på den enkelte arbejdsplads.

Kort fortalt er det virkelig en imponerende indsats at være vidne til.

Jeg er stolt af branchens hurtige reaktion, der medvirker til, at der løbende bliver fyldt op på værnemiddelslagrene på hospitaler og andre steder i samfundet i en tid, hvor vi pludselig er langt mere afhængig af indenlandsk produktion.

Thomas Drustrup, Adm. direktør i Plastindustrien

En udfordrende fremtid venter

I skrivende stund er det svært at spå om, hvor langvarige følger coronavirussen får for den danske plastbranche.

Mange af vores virksomheder eksporterer størstedelen af produktionen til udlandet, og selvom der stadigvæk er åben for varetransport, vil der unægtelig være sektorer, som kommer til at lide under ordrenedgang på grund af den generelle økonomiske opbremsning.

Fremtiden bliver med andre ord udfordrende, og vi følger – i tæt samarbejde med Dansk Industri – hele tiden udviklingen.

Tøv derfor ikke med at kontakte vores sekretariat, såfremt du har nogle spørgsmål til, hvordan I som virksomhed kan komme bedst igennem den nuværende situation. Hvis vi ikke har et godt svar klar på rede hånd, så kan vi uden tvivl henvise dig direkte til andre, der kan hjælpe.