PlastBlog: Kan vi udpege de største klimasyndere?

"Der er stort behov for oplysning om, hvordan vi på individuel basis kan handle og træffe de bedste og mest effektive beslutninger for vores klima," skriver Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, i dette PlastBlog-indlæg.

Hvad kan vi gøre i vores hverdag for at mindske vores personlige klimaaftryk? En undersøgelse fra oktober 2019 viser, at mange fejlvurderer, hvad der reelt set gør en forskel. Det understreger et stort behov for oplysning, mener Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Del:

Hvilke valg og fravalg i vores hverdag har den største indflydelse på udledningen af CO2?

For mange spiller klimahensyn en stor rolle, når det gælder de beslutninger, vi træffer på daglig basis.

Derfor er det vigtigt at vide, hvilken betydning vores enkelte valg og fravalg reelt set har, når det kommer til vores personlige klimaaftryk.

Hvilken handling udleder mest CO2?

En undersøgelse fra oktober 2019 sammenligner ”personal actions to reduce CO2” og oplister nogle af de individuelle handlinger, som de fleste forbinder som værende dårlige for klimaet og CO2-aftrykket: at flyve, at spise kød, at mindske elforbruget, at købe plastposer osv.

Undersøgelsen er udarbejdet af den amerikanske konsulentvirksomhed A.T. Kearney. Den bygger på tal fra spørgerunder i Tyskland, USA, Frankrig og UK, og sidste år trak undersøgelsen flere nationale overskrifter i tyske aviser.

Undersøgelsen peger nemlig på, at flere personer rammer helt forkert i deres vurdering af den enkelte handlings klimaaftryk.

Mange tager fejl

I undersøgelsen svarer de adspurgte på, hvilke handlinger ifølge dem har den største indflydelse på deres personlige udledning af CO2 årligt.

Gennemgående i besvarelserne fra alle landene er, at en stor procentdel – hele 22 % – peger på brugen af plastposer som den største klimasynder af dem alle.

Når man går tallene i sømmene, viser det sig dog, at det langt fra er realiteten.

For eksempel fremgår det af undersøgelsen, at ”en flyvetur mindre årligt” har mere end 200 gange større effekt på reduktionen af CO2 i forhold til, at en person stopper med at købe plastposer.

Ligeledes har ”energieffektiv opvarmning og isolering af dit hus” mere end 250 gange større CO2-effekt (se fakta vs. overbevisning i billederne herunder).

Personligt klimaaftryk: Overbevisning vs. fakta
Hvilke personlige handlinger kan vi tage for at reducere vores personlige CO2-aftryk mest muligt? Her svarer 1500 personer fra Tyskland på undersøgelsen. Deres svar (rød) er stillet op versus fakta (grøn).
I undersøgelsen har i alt 5000 personer fra Tyskland, USA, UK og Frankrig svaret på, hvilken handling ifølge dem er mest klimabelastende. De røde markeringer for Tyskland og USA viser nogle handlinger, som rent faktisk har en stor effekt, men som undervurderes i undersøgelsen, mens de to markeringer under Frankrig viser handlinger med en overvurderet klimaeffekt blandt de adspurgte.

Stort behov for oplysning

Selvom undersøgelsen ikke er baseret på tal fra Danmark, synes jeg også, at budskabet er højaktuelt for os.

For hvordan kan det egentlig være, at så mange af os tager så grueligt fejl?

Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det stigende fokus på plastforurening i verdenshavene og naturen har sat sine spor i mange af os. Det er ikke uden grund, for plast skal aldrig ende i naturen. Derfor skal vi fortsat kæmpe aktivt for, at det ikke sker.

Det ændrer ikke på, at det er dybt problematisk, at mange går rundt og tror, at et stop af køb af plastposer vil udgøre en større reduktion i CO2 end eksempelvis energieffektiv opvarmning og isolering af vores hus.

De fleste af os vil gerne tage de rigtige hensyn i vores hverdag. Derfor er der stort behov for oplysning om, hvordan vi på individuel basis kan handle og træffe de bedste og mest effektive beslutninger for vores klima.

Du kan læse mere om de to undersøgelser her.