Vinderne af PROJECT PLASTIC 2019: værdifuld indgang til industrien

Rasmus Dall Nielsen (tv.) og Emil Buur Trads udviklede i forbindelse med deres diplomingeniørprojekt i Maskinteknik på Aarhus Universitet en rystemaskine, der ved hjælp af et simpelt mekanisk princip kan frasortere op til 95 procent blød plast fra hård plast, glas og metal. Da de sidste år besøgte et sorteringsanlæg, blev de bekræftet i, at der er stort potentiale i at udvikle den sorteringsmetode, der bruges i dag.

Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads vandt PROJECT PLASTIC 2019 for deres plastsorteringsmaskine, som de udviklede på maskiningeniørstudiet på Aarhus Universitet. Siden konkurrencen har de fået bevilliget støtte til at kommercialisere deres sorteringsløsning, og de er for alvor kommet ud over stepperne med projektet.

Del:

Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads tilmeldte sig Plastindustriens talentkonkurrence PROJECT PLASTIC 2019 med en forhåbning om at styrke deres netværk i plastindustrien og få feedback fra branchen på deres projekt ”Frasortering af plastfolie”.

De to på daværende tidspunkt maskiningeniørstuderende fra Aarhus Universitet løb med førstepræmien for deres opfindelse: en plastsorteringsmaskine, som kan frasortere blød plast fra det resterende affald. Inspirationen til opfindelsen fik de fra en mejetærsker, der adskiller korn og strå via et princip kaldet ballistisk separation.

Start-up får midler fra Innovationsfonden

Siden PROJECT PLASTIC i oktober 2019 har Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads løbet stærkt. De har oprettet deres egen virksomhed TechKnow i ingeniørhøjskolens Startup Factory med en målsætning om at praktisere deres viden og sorteringsopfindelse. Efterfølgende har de fået tildelt fondsmidler til projektet.

– Siden konkurrencen har vi fået bevilliget en sum penge, der gør det muligt at fremstille en maskine, som skal ud og testes på det rigtige marked. Derudover har vi åbnet op for en konsulentdel, hvor vi løser opgaver inden for konstruktion, optimering og meget mere, fortæller Emil Buur Trads, vinder af PROJECT PLASTIC 2019 og medejer af virksomheden TechKnow.

Bevillingen er tildelt gennem Innovationsfondens InnoBooster-program, som målretter tilskud til innovative projekter, der kan øge nyopstartede virksomheders konkurrenceevne.

Høje ambitioner

Det overordnede mål med virksomheden er for Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads at udvikle en maskine, som kan gøre en reel forskel for genanvendelse af plast. Siden konkurrencen har de arbejdet målrettet på at kommercialisere maskinen.

– Vi forventer, at der inden for de næste par måneder står en maskine klar, som kan blive testet i fremtiden. I TechKnow forsøger vi at udvikle os hele tiden for at følge med markedet. Det gælder både på udviklingsprojekter, men i høj grad også for de konsulentydelser, vi tilbyder i vores virksomhed, forklarer Rasmus Dall Nielsen, vinder af PROJECT PLASTIC 2019 og medejer af virksomheden TechKnow.

Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads tilbyder i TechKnow rådgivning inden for områderne konstruktion, optimering og teknisk dokumentation.

Et udvidet netværk i plastbranchen

De to vindere af PROJECT PLASTIC 2019 har åbnet flere døre gennem deres deltagelse i konkurrencen. De peger på, at de via PROJECT PLASTIC har fået en unik og værdifuld indgang til plastindustrien.

– Den danske plastbranche kan være en hård spiller for et par nyopstartede gutter, men vi har erfaret, at så længe man har ild i øjnene, så er der rigtig meget hjælp at hente, udtaler Rasmus Dall Nielsen, vinder af PROJECT PLASTIC 2019 og medejer af virksomheden TechKnow.

PROJECT PLASTIC var for de to maskiningeniørstuderende en oplagt chance for at komme ud virkeligheden med det, de gik og arbejdede med på studiet. De deltog i Plastindustriens Netværksdag 2019 og fremhæver, at de generelt har fået et styrket netværk.

– PROJECT PLASTIC er en rigtig god mulighed for at teste, om det projekt, man har arbejdet med, har interesse for andre end en selv. Samtidig er et stærkt netværk vejen frem, hvis man er helt grøn på markedet, siger Buur Trads, vinder af PROJECT PLASTIC 2019 og medejer af virksomheden TechKnow.

Rasmus Dall Nielsen (tv.) og Emil Buur Trads bliver lykønsket at Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, efter de løb med første pladsen i PROJECT PLASTIC 2019. Siden har de arbejdet på højtryk på at opskalere og kommercialisere deres sorteringsopfindelse.