PRIMO Danmark gør produktion mere bæredygtig med cirkulært vandforbrug

PRIMO Danmark anvender nedkøling med grundvand som et centralt element i virksomhedens produktion. Grundvandet er en del af et cirkulært vandforbrug og vender retur i uberørt stand til det samme vandmagasin. Teknologien er et eksempel på en investering, der optimerer ressourceanvendelsen til fordel for grøn omstilling.

Del:

Reduktion af ressourceforbruget og præcision i udnyttelsen er centrale faktorer, når det kommer til at skabe en mere bæredygtig produktion. Samtidig har optimering af processen omkring materialeinput stor indflydelse på det samlede CO2-aftryk.

I de fleste produktionsfaciliteter inddrages naturlige ressourcer eller energikilder. Hos PRIMO Danmark anvendes grundvand som et centralt element.

Under fremstilling af plastprofiler er nedkølingen med grundvand et væsentligt led i PRIMO Danmarks produktion af to årsager: tilgængelighed og driftssikkerhed.

Investering i grøn teknologi

Tilbage i 2000 opnåede PRIMO Danmark godkendelse til at nedkøle ved brug af grundvand. Grundvandet pumpes op via en boring ved fabrikken og sendes retur til samme grundvandsmagasin i uberørt stand.

Der er dermed tale om et cirkulært vandforbrug, som er langt mere energieffektivt end traditionel nedkøling.

PTA chef hos PRIMO Danmark Ronni Sørensen beskriver, at der er store fordele ved denne form for køling. Den giver en meget høj “Coefficient of Performance” (COP), også kaldet virkningsgrad, som ligger på omkring 25. En traditionel kølemaskine har til sammenligning en virkningsgrad på cirka 4-5.

Med andre ord er det en yderst energirigtig måde at nedkøle på.

Grundvand pumpes op via en boring og anvendes til nedkøling i produktionen af plastprofiler. Grundvandet pumpes efterfølgende tilbage til samme grundvandsmagasin i uberørt stand.

Cirkulær tankegang er vejen frem

Som en central produktionskomponent er grundvandskølingen et eksempel på en ren cirkel, hvor en rå naturressource inddrages og bringes tilbage i samme stand og kvalitet.

I den grønne omstilling er investeringer i teknologier, som kan optimere ressourceanvendelsen, et centralt træk i den rigtig retning, mener Claus Lykke, adm. direktør i Primo Danmark:

– Vi skal tænke cirkulært og være vores ansvar bevidst. Her er en større ydmyghed overfor brugen af ressourcer vores klare overbevisning, og vi skal have fokus på optimering af anvendelsen i samtlige processer.

Claus Lykke, adm. direktør i Primo Danmark, afrunder:

– Som virksomhed er det vores pligt at være en del af løsningen og ikke en del af problemet.