Plastvirksomheder kan forvente brancherettet tilsyn i 2020

Arbejdstilsynet gennemfører særlige tilsynsindsatser på slagterier, i nærings- og nydelsesindustrien samt i plast-, glas- og betonbrancherne fra 1. marts 2020.

Del:

Den 1. marts starter Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i udvalgte brancher. I indsatserne har de særligt fokus på det ergonomiske og det kemiske arbejdsmiljø – samtidigt med, at de ser på arbejdsmiljøet generelt i virksomhederne.

Alle virksomheder i de udvalgte brancher modtager et brev fra Arbejdstilsynet. Det er dog ikke alle virksomheder, som vil modtage et besøg. Tilsynsindsatsen varer hele 2020.

Særligt fokus på kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

Der anmeldes flere luftvejssygdomme i plast, glas og beton-branchen, end der gør gennemsnitligt i alle andre brancher. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, vil de derfor have særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø – det kan for eksempel være de arbejdsprocesser, der kan belaste medarbejdernes luftveje eller hud.

Ved at gennemgå virksomhedens produktionsproces trin for trin – fra råvarer til færdigt produkt – kan det kemiske arbejdsmiljø forbedres. Det kan fx gøres samtidig med den kemiske risikovurdering.

Virksomhederne kan forebygge farlig kemi ved at rette fokus mod de processer, der udvikler støv eller farlige dampe.

Her skal der forebygges, så medarbejderne ikke bliver udsat for det.

Forebyggelse kan være:

• Procesventilation
• Personlige værnemidler
• Rengøring

Husk, at DI’s arbejdsmiljøafdeling gerne bistår med råd i forbindelse med, at virksomheden forbereder sig på et tilsyn.