EU-Parlamentets beslutning om at blokere brugen af genanvendt PVC er i strid med ECHAs opfattelse og den cirkulære økonomi

VinylPlus®, den europæiske PVC-industris frivillige forpligtelse til bæredygtig udvikling, beklager resultatet af den afstemning, der fandt sted i Europa-Parlamentet i Strasbourg onsdag den 12. februar om den foreslåede undtagelse for genanvendelse af blyholdigt PVC.

Del:

Nedenstående pressemeddelelse er udsendt af PVC Informationsrådet:

Afstemningen er i modstrid med resultatet af den videnskabelige evaluering, der er gennemført i løbet af de sidste fem år af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

ECHAs videnskabelig evaluering konkluderede, at fortsat genanvendelse af det blyholdige PVC i øjeblikket er den bedste måde at håndtere det PVC-affald, der indeholder den type uønskede tilsætningsstoffer, som engang var tilladt, men som nu er forbudt.

Ifølge Ole Grøndahl Hansen, direktør i PVC Informationsrådet og VinylPlus’ repræsentant i Danmark, vil EU-Parlamentets beslutning have negative miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser:

– I mangel af nogen alternativ løsning er konsekvensen af dagens afstemning, at mange udtjente PVC-produkter med lang levetid skal bortskaffes ved forbrænding eller deponering, hvilket fører til en meget højere miljøbelastning for de næste generationer. Derudover blokerer beslutningen for de store klimabesparelser, som opnås ved genanvendelse.

Afstemningen indebærer også en forsinkelse af det forbud mod blyholdige produkter, som importeres til Europa.

Den resulterende lovgivningsmæssige usikkerhed bringer investeringen i genanvendelsesteknologi i fare, undergraver den europæiske strategi for plast i den cirkulære økonomi og har betydelig indflydelse på evnen til at nå de genvindingsmål, der er aftalt i European Circular Plastics Alliance.