HR- og uddannelsesnetværk har fokus på rekruttering til plastmageruddannelsen

HR- og uddannelsesnetværket i Plastindustrien afholdt i januar måned netværkets andet møde. Det bød på en række præsentationer om rekruttering og efteruddannelse i plastbranchen, hvor deltagerne også fik mulighed for at dele ud af deres egne erfaringer med erhvervspraktik, elevpladser- og lærlinge.

Del:

Onsdag d. 15 januar afholdt Plastindustriens HR- og uddannelsesnetværk netværksmøde i flotte rammer hos Fiberline Composites i Middelfart. På mødet var rekruttering til plastmageruddannelserne og efteruddannelse af medarbejdere i fokus.

Netværksmødet havde stor opbakning med uddannelsesrelevante repræsentanter fra følgende virksomheder: Ammeraal Beltech Modular, AMU SYD, CompanYoung, Den jydske Haandværkerskole, GM plast, Trioplast, Bogense plast, LEGO koncernen, Ulstrup Plast, Thyregod Bygningsindustri, JKM Plast, DBI Plastics, Grundfos, Expo-net, Fiberline Composites, Industriens Uddannelser, Vink Moulding og Plastindustrien.

Udfordringer for plastmageruddannelsen

Netværksmødets handlede bl.a. om at rekruttere unge til branchen. Antallet af optagne yngre elever på plastmageruddannelsen er faldet. Branchen skal derfor blive bedre til at gøre plastindustrien attraktiv for unge, der skal vælge ungdomsuddannelse.

Samtidig er det vigtigt, at vi får løftet medarbejdere fra ufaglærte til faglærte plastmagere – uddannelse styrker en på det personlige plan samt virksomhedens evne til at forny sig og følge med nye strømninger.

Gennem en række oplæg  blev der diskuteret strategier for, hvordan man får flere unge til at vælge en plastmageruddannelse.

Rådgivningsvirksomheden CompanYoung lagde ud med at præsentere resultaterne fra en undersøgelse, der på tværs af flere brancher har undersøgt hvad unge går op i og forestiller sig, når de skal vælge elevplads, samt hvilke medier de gør brug af.

Efter præsentationen blev der diskuteret mulige strategier for hvordan man bedre kan hverve unge til plastbranchen.

Her blev der drøftet alt fra lettilgængelig information på hjemmeside og sociale medier til en ansøgningsportal, hvor ansøgningsprocessen ikke er så rigid og hvor der er plads til at udfolde andre færdigheder end dét at kunne skrive en god ansøgning.

EUX-uddannelse som plastmager

Et andet tema der fyldte på dagen var muligheden for at tage en EUX-plastmager uddannelse. Her kunne LEGO dele ud af deres positive erfaringer fra andre EUX-uddannelser som de gør brug af, og opfordre plastbranchen til at gå sammen om at tilbyde EUX-elevpladser fra august 2020.

LEGO mener, at EUX-versionen af plastmageruddannelsen kan medvirke til at forbedre uddannelsen ry og gøre den mere attraktiv for en bredere målgruppe, end tilfældet er i dag.

Virksomhederne der har budt ind på at starte uddannelsen op er foreløbig LEGO, Grundfos, Wawin, SP Moulding og Expo-Net.

Der er dog brug for flere, så hvis din virksomhed er interesseret i at tage en EUX-plastmagerelev, kontakt hurtigst muligt uddannelseskonsulent i Plastindustrien, Jo Dietrich på jd@plast.dk eller ring på 24 89 32 47.

– Jeg er overbevist om at en EUX-version af plastmageruddannelsen vil gavne branchen og EUD-plastmageren – ikke kun i form af at tiltrække en bredere målgruppe, men også som led i at få plastmageren med i den grønne omstilling, som plastbranchen er i gang med, fortæller Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien.

Hun fortsætter:

– Jeg er dog helt med på, at vi er udfordret på den lave tilstrømning generelt, og forstår bekymringen for, at man kommer til at tage fra EUD’en. Men al begyndelse er svær og det kommer til at kræve en stor indsats fra de virksomheder som vil EUX’en.

Deltag i samarbejdet om rekruttering og bliv en del af HR- og Uddannelsesnetværket

Jo Dietrich opfordrer derfor endnu flere virksomheder til at gøre en ekstra indsats i forhold til uddannelse og rekruttering, og at man melder sig ind i HR- og Uddannelsesnetværket. Her kan der nemlig samarbejde om konkrete initiativer på tværs af branchen.

Hvis du/I vil være medlem, så skriv til uddannelseskonsulent Jo Dietrich på jd@plast.dk eller ring på 2489 3247.

Som medlem af HR & Uddannelsesnetværket får du:

  • To årlige netværksmøder sammen med andre medlemmer om aktuelle temaer som  fx rekruttering i februar og august, samt invitation til relevante arrangementer i Plastindustrien.
  • Løbende nyt fra Plastindustriens uddannelseskonsulent om relevante tiltag, projekter og lovgivning om uddannelse og rekruttering
  • Sparring, videndeling og mulighed for samarbejde om fælles indsatser med netværkets medlemmer

Læs mere om netværket her.

Du kan se præsentationerne fra netværksmødet her:

CompanYoung – Unges valg af elevplads -2020

Plastindustrien – HR- og Uddannelsesnetværk

Industriens Uddannelser – AMU-kurser

Industriens Kompetenceudviklingsfond