Konferencereportage: ‘Plastik i Danmark: Hvordan får vi cirkulær økonomi?’

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, deltog i den afsluttende paneldebat til konferencen 'Plastik i Danmark - Hvordan får vi cirkulær økonomi?'.

Konferencen “Plastik i Danmark: Hvordan får vi cirkulær økonomi?” satte fokus på reduktion af CO2-emissioner, øget genbrug og mere plastgenanvendelse. Til konferencen var en bred række danske aktører inviteret til at give deres besyv med, herunder NGO’er, politikere, detailhandlen og Plastindustrien.

Del:

Fredag den 17. januar inviterede Plastic Change, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling og Ingeniørforeningen IDA’s Selskab for Grøn Teknologi til konference om Plast i en dansk kontekst.

Konferencen blev afholdt på Johan Borups Højskole i København, hvor 240 personer var mødt op for at høre de mange oplæg.

Claus Ekman, direktør for Rådet for Grøn Omstilling, bød de mange fremmødte velkommen og gav en kort introduktion til dagens program.

På programmet var en række danske plastaktører og størstedelen af værdikæden var repræsenteret. Du kan se det fulde program herunder:

Dansk plastikpolitik – Hvad vil regeringen indenfor plastik og cirkulær økonomi?

I løbet af formiddagen holdt miljøminister Lea Wermelin (S) et oplæg om regeringens fremtidige arbejde med plastpolitik og cirkulær økonomi.

Miljøministeren kunne løfte sløret for, at Danmark er ved at tilslutte sig et europæisk plastsamarbejde – en plastpagt, der omfatter alt fra fælles produktions- og designkrav af plastprodukter til nemmere genanvendelse og bedre kontrol over affaldsstrømme.

Hvordan fremmer plastbranchen genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi?

Efter en kort kaffepause kunne Thomas Drustrup, adm. direktør i brancheorganisationen Plastindustrien, fortælle om, hvad den danske plastbranche gør for at fremme den grønne dagsorden.

Han fremhævede blandt andet, at det rigtig mange steder giver god mening at anvende plast, også set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. For eksempel når det gælder fødevareemballage har en plastindpakket agurk en dokumenteret levetid på 14 dage mere end dens ikke-indpakkede alternativ.

Derudover kan plastemballage reducere brændstoftforbruget og derved også CO2-emissionerne i forbindelse med transport.

Thomas Drustrup viste også to konkrete tiltag, som Plastindustrien har taget for at fremme den grønne omstilling:

Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere.

Plastindustrien har sammen med en række aktører udarbejdet en ny designguide, der kort fortalt går ud på at give et indblik i de overvejelser og beslutninger, der har indflydelse på, hvordan plastemballage bliver gjort nemmere at genbruge og genanvende.

Du kan læse mere om designguiden her.

CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse

CIRKLA – Akademi for Plastgenanvendelse, er et plastakademi, hvor der er relevante kurser og undervisning i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller med det formål at øge plastgenanvendelsen i Danmark.

Akademiet startede som en del af projektet ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri” i samarbejde med Industriens Fond, og det drives i dag videre i regi af genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

Afslutningsvis slog Thomas Drustrup et slag for ensretning af den kommunale affaldsindsamling – et emne, som en række af de andre oplægsholdere også havde berørt.

Herunder kan du se hele Thomas Drustrups præsentation:

Paneldebat med oplægsholderne

Konferencen blev afsluttet med en paneldebat, hvor de mange tilhørere i salen havde flere gode spørgsmål til panelisterne, der ledte til en god faglig debat.

Du kan finde alle oplægholdernes PowerPoint-præsentationer her.

Under konferencen blev der flittigt tweetet – du kan se et lille udvalg her: