Dansk Affald får ny direktør i 2020

Som led i ejerskiftestrategien overtager adm. direktør John Kaldahl fra Damifo A/S ledelsen af Dansk Affald A/S i løbet af første kvartal af 2020 efter Bjørn Stender, der har været direktør i Dansk Affald A/S siden 2011.

Dansk Affald A/S i Vojens blev i 2018 købt af DAMIFO A/S og skiftede dermed status fra et fælleskommunalt ejerskab til privat. Som led i ejerskifteplanen overtager DAMIFOs adm. direktør John Kaldahl i starten af 2020 ledelsen af Dansk Affald efter Bjørn Stender, der fratræder i løbet af første kvartal.

Del:

Dansk Affald A/S i Vojens blev købt af DAMIFO A/S i 2018.

Som led i ejerskiftestrategien overtager adm. direktør fra DAMIFO, ledelsen af Dansk Affald i løbet af det første kvartal af 2020 efter Bjørn Stender, der har været direktør i Dansk Affald siden 2011.

I 2014 havde Dansk Affald et underskud på knap 18 millioner kroner. Det blev med Bjørn Stender i spidsen vendt til sorte tal i det seneste regnskabsår.

DAMIFOs direktør John Kaldahl skal bygge videre på Bjørn Stenders resultater med fokus på synergi og videndeling på tværs af de to affaldshåndteringsselskaber.

To frontløbere i branchen

DAMIFO har siden etableringen i 2014 haft fokus på håndtering og genanvendelse af byggeaffald fra nedrivningsentreprenører og håndværkere.

Efter opstarten i Roskilde har virksomheden haft vokseværk. Derfor flyttede DAMIFO i 2019 til større og mere moderne faciliteter i Hedehusene mellem Roskilde og Høje-Tåstrup.

Tilsvarende succes har Dansk Affald haft i Vojens, hvor en række jyske kommuner for år tilbage stiftede et fælles selskab til håndtering af borgernes husholdningsaffald.

I en årrække var der udskiftning i den fælleskommunale ejerkreds. Til sidst drev Vojens og Haderslev Kommuner gennem interessentskabet Affaldsregion Nord anlægget, der også modtog affald fra andre jyske kommuners borgere og virksomheder.

Fra offentligt til privat ejerskab

Det kommunale ejerskab var imidlertid en begrænsning for udviklingen af Dansk Affald, ikke mindst i forhold til modtagelse og håndtering af de private virksomheders affald. Derfor blev virksomheden sat til salg af de to ejerkommuner og blev i 2018 købt af DAMIFO.

Gennem årene har de to virksomheder fra hver sin platform og kundebase opbygget et stort erfarings- og videngrundlag. De har samtidig investeret millioner af kroner i anlæg og maskiner til at håndtere de enorme affaldsmængder.

Bjørn Stender har som direktør stået i spidsen for Dansk Affald A/S siden 2011. Under hans ledelse er et underskud på knap 18 millioner kroner i 2014 vendt til et plus i seneste regnskabsår.

– Det er lykkedes Bjørn både at vende et underskud til overskud i Dansk Affald A/S samtidig med, at han har opbygget et velfungerende og moderne anlæg, der kan løse mange af de udfordringer, som kommuner og virksomheder står med i dag inden for håndtering og sortering af affald – ikke mindst metal, glas og plast, siger adm. direktør i DAMIFO A/S John Kaldahl.

Direktør Bjørn Stender overlader i starten af det nye år roret til John Kaldahl, adm. direktør o DAMIFO A/S, der købte Dansk Affald A/S i 2018.

Direktørskifte efter vellykket turn-around

Ved ejerskiftet sidste år blev det aftalt, at Bjørn Stender skulle fortsætte i direktørstolen i 18 måneder frem til foråret 2020. De to direktører forbereder sig derfor nu på et glidende skifte.

– Jeg vil gerne på bestyrelsens og ejerkredsens vegne takke Bjørn for den energi og passion, han har lagt i opgaverne siden ejerskiftet. Jeg er sikker på, at vi snart kommer til at mødes i nye sammenhænge, for Bjørn kan noget inden for affaldshåndtering, ressourceanvendelse og miljø, som er guld værd for de rigtige, fastslår John Kaldahl.

Et af fokusområderne for den nye direktør i Dansk Affald bliver at få flere erhvervsvirksomheder som kunder til at supplere de store mængder affald, der i dag kommer fra en række kommuners borgere. Her skal Dansk Affalds kompetencer og erfaringer fra private husholdninger i Jylland anvendes til at komme i dialog med flere kommuner på Sjælland.

Bjørn Stender, der fortsætter i Dansk Affald indtil det glidende lederskifte er på plads i løbet af første kvartal 2020, udtaler:

– Gennem årene har den tidligere ejerkreds, medarbejderne og vores samarbejdspartnere i fællesskab opbygget en fantastisk virksomhed her i Vojens. Det er derfor med stor stolthed og glæde, at jeg inden længe overdrager rorpinden til John Kaldahl. Ligesom jeg brænder John for den cirkulære økonomi og for at gøre en forskel for klimaet, miljøet og vores fælles ressourcer.

Kontakt

Adm direktør John Kaldahl, DAMIFO A/S, jk@damifo.dk, tlf.: 20 11 53 33
Direktør Bjørn Stender, Dansk Affald, bls@danskaffald.dk, tlf.: 40 36 67 38