Repræsentanter fra plastbranchen står i spidsen for to af regeringens klimapartnerskaber

Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling i Plus Pack, sammen med miljøminister Lea Wermelin (S). De to blev fotograferet på Marienborg under offentliggørelsen af, at Camilla Haustrup Hermansen står i spidsen af et af de 13 klimapartnerskaber, der skal bistå regeringen i arbejdet med at nå klimamålene. Foto: Ulrik Hasemann.

Plastindustrien er repræsenteret i to klimapartnerskaber, som skal bidrage til regeringens kommende klimaplan. Camilla Haustrup Hermansen, ejer og direktør for forretningsudvikling i Plus Pack A/S, er formand for ’Affald, vand og cirkulær økonomi’, og Mads Nipper, CEO i Grundfos, står i spidsen for klimapartnerskabet ’Produktionsvirksomhed’.

Del:

Onsdag den 13. november satte regeringen navn på de erhvervsledere, som skal repræsentere hver sin branche som formænd i 13 nye klimapartnerskaber.

Plastbranchen er repræsenteret med formandsposter i to af regeringens klimapartnerskaber: ’Affald, vand og cirkulær økonomi’ og ’Produktionsvirksomhed’.

CEO i Grundfos Mads Nipper kommer til at stå i spidsen for produktionsvirksomhedernes klimapartnerskab, mens Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling i Plus Pack A/S, kommer til at stå i spidsen for ’Affald, vand og cirkulær økonomi’.

Partnerskaber skal bidrage til klimaplan

Klimapartnerskaberne er nedsat som et skridt i arbejdet for at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Centrale virksomheder og aktører i dansk erhvervsliv skal komme med bud på, hvordan det kan lade sig gøre at nå klimamålet. Partnerskaberne skal bidrage med idéer og input til konkrete tiltag, som kan nedbringe CO2-udledningen i deres respektive brancher.

Samtidig skal de pege på de barrierer, virksomhederne møder på vejen mod den grønne omstilling. Partnerskabernes idéer og input vil indgå i den klimahandlingsplan, som regeringen vil præsentere til foråret.

To velvalgte erhvervsstemmer

Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling i Plus Pack A/S, vandt Plastprisen 2019 for sit arbejde med bæredygtig plastemballage – og ikke mindst for at formulere visionen om, at virksomheden i år 2030 vil levere 100 % genanvendelige løsninger uden CO2-emissioner.

Mads Nipper, CEO for Grundfos, har ligeledes formået at sætte en markant og visionær dagsorden, mens han repræsenterer en virksomhed, der med sine energieffektive produkter og løsninger gør en væsentlig forskel for klimaet.

De to repræsentanter for Plastindustrien er helt oplagte og velvalgte til formandsposterne i de to klimapartnerskaber, mener Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien. Han udtaler:

– Vi er meget glade for at have en fremtrædende plads ved bordet i begge partnerskaber. Jeg ser det som et udtryk for, at plastbranchen anses som en vigtig aktør og medspiller, når det kommer til cirkulær økonomi og grøn omstilling. Regeringen har valgt to ambitiøse erhvervsledere, og det bliver utrolig spændende at følge, hvad partnerskaberne kommer til at udmønte sig i.

Tæt samarbejde mellem Christiansborg og erhvervsliv

De 13 formænd var samlet onsdag den 13. november til et møde med regeringen på Marienborg, hvor blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S), klimaminister Dan Jørgensen (S), miljøminister Lea Wermelin (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) deltog.

Statsminister Mette Frederiksen (S) pegede i sin udnævnelsestale på, at erhvervslivet spiller en helt afgørende i den grønne omstilling, og at regeringen med klimapartnerskaberne ønsker at indgå et tæt samarbejde med erhvervslivet om at finde løsninger på klimaudfordringerne.

– Jeg er glad for og stolt over de 13 klimapartnerskaber, vi kan præsentere, der hver især har stærke, kompetente erhvervsledere i spidsen. Sammen kan vi vise verden, at Danmark er både grønt, konkurrencedygtigt og solidarisk, udtalte statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale på dagen.

Ud over partnerskaberne opretter regeringen Grønt Erhvervsforum. Her skal flere ministre, formændene for de 13 klimapartnerskaber, fagbevægelsen og eksperter deltage.

Læs om alle de 13 klimapartnerskaber her.