Plastindustriens nye HR- og uddannelsesnetværk kom godt fra start

Deltagere fra en lang række virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltager i Plastindustriens HR- og uddannelsesnetværk. Deltagelsen er gratis for Plastindustriens medlemmer.

Forud for Plastdagen 2019 var der kick-off møde på Plastindustriens nye HR- og uddannelsesnetværk, som har til formål at øge samarbejdet og vidensdelingen om rekrutteringen af faglærte og ingeniører til plastbranchen. Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, opfordrer interesserede til at blive en del af netværket.

Del:

Der var god opbakning til opstartsmødet i Plastindustriens nye HR- og uddannelsesnetværk den 23. maj med deltagere fra bl.a. LEGO Koncernen, DBI Plastics, DD Plast, Uponor, RPC Superfos, Ulstrup Plast og Melitek A/S samt uddannelsesinstitutionerne VIA University College og Den jydske Haandværkerskole.

Plastbranchen står på en brændende platform, da der er stor mangel på faglærte og ingeniører med plastviden. Særligt er det i øjeblikket en udfordring at få et tilstrækkeligt antal unge til at vælge en plastmageruddannelse.

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, supplerer:

– Vores branche står overfor nogle store udfordringer på uddannelsesområdet, så det er af helt afgørende betydning, at vi står sammen som branche. Derfor håber jeg, at mange flere vil være en del af netværket – uanset om man vil deltage meget aktivt eller i højere grad holde sig orienteret forskellige nye tiltag. Interesserede skal blot kontakte mig direkte, så bliver de tilknyttet.

Formålet med netværket – som er målrettet HR- og uddannelsesmedarbejdere – er konkret:

  • At vise hvor attraktiv plastbranchen er, og hvor mange forskellige uddannelses- og jobmuligheder vi byder på
  • At samarbejde og erfaringsudveksle om uddannelse og rekruttering til branchen gennem relevante aktiviteter
  • At validere og ajourføre Plastindustriens strategiske fokus på uddannelsesområdet

En af deltagerne i opstartsmødet – Birthe Andersen, uddannelseskonsulent i LEGO Koncernen – fortæller:

– Det er godt at vi får taget hul på at samarbejde om rekruttering af lærlinge til plastmageruddannelsen. Vi er alle i samme båd – og kan med fordel dele de erfaringer vi har.

Central indsats skal understøttes lokalt

På opstartsmødet gennemgik Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, en lang række af de tiltag, som brancheorganisationen har iværksat for at uddanne og tiltrække kvalificeret medarbejdere på både den korte og lange bane:

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, brugte også opstartsmødet til at opfordre endnu flere virksomheder til at gøre en ekstra indsats i forhold til uddannelse og rekruttering f.eks. ved at støtte op om ovenstående projekter og/eller ved at gå i dialog med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

Næste fysiske aktivitet i netværket bliver et heldagsmøde medio januar 2020, men interesserede kan som nævnt allerede nu rette henvendelse til Jo Dietrich (jd@plast.dk) for at blive involveret i netværkets løbende erfaringsudveksling og vidensdeling.

LÆS OGSÅ: Stort fald i antallet af plastmagerelever – behov for handling for at vende udviklingen