DBI fastholder salget og investerer fortsat i organisationen

I et bilmarked påvirket af kommercielle usikkerheder og konvertering mod nye teknologier, er efterspørgslen efter DBI’ Plastics’ beskyttelsesløsninger intakt. Der bliver forsat investeret ufortrødent i bl.a. produktudvikling og salg, samt ekspansion for at sikre en stadig større nærhed til kunden.

Del:

DBI Plastics – med hovedkvarter i Stenlille – har netop præsenteret årsrapport for år 2018.

Virksomhedens primære marked – bilmarkedet – oplever i øjeblikket kommercielle usikkerheder og nye teknologier, men på trods af dette har DBI fastholdt et salg på 171 millioner kr. sidste år. EBITDA steg i perioden med 3,5 mio kr. til knap 30 mio kr. Det svarer til en EBITDA på 17%.

I forlængelse af virksomhedens strategi bød 2018 på fortsatte investeringer i hele værdikæden. Mere konkret blev der investeret i optimeringer i produktionskapacitet og distribution, produktudvikling og salg samt ekspansion for at sikre en stadig større nærhed til kunden. S

Særligt i Kina er der investeret i den videre ekspansion i form af bredere salgsdækning i alle regioner, lokal R&D og compliance assistance til kunderne og styrket back office til at understøtte det voksende salg.

Dette fokus fortsætter i de kommende år, suppleret med yderligere investeringer i udvidelse af salgsindsatsen i de øvrige centre for bilproduktion i Asien, Americas og andre regioner.

Nyt distributionscenter i Polen

I år 2018 blev virksomhedens europæiske distribution samlet i et nyt distributionscenter i Swidnica, Polen, der vil være i fuld drift fra sommeren 2019.

Udover at sikre yderligere fleksibilitet, vil denne centralisering samtidig gøre det muligt for DBI at udnytte de stordriftsfordele, der er forbundet med en mere samlet produktion og distribution.

Distributionscentret er 9000 m², og herfra udføres endvidere forskellige assembly opgaver og  Swidnica vil også danne rammen for supplerende støberi, hvilket udvider DBI’s produktionskapacitet – både i Polen og i Danmark.

Øget fokus på genanvendt plast og bioplast

Som det øvrige samfund, er også bilindustrien i stigende grad fokuseret på miljøvenlig produktion. Krav om cirkulær genanvendelse af plast i produkter er en forudsætning for at udvikle forretningen hos de store aktører.

DBI har gennem årene satset massivt på ansvarlig genanvendelig plastproduktion. I dag er den overvejende del af de beskyttelsesemner, der leveres til kunderne produceret af IMDS* registreret genanvendeligt termoplast og spildet af råvarer i forbindelse med produktionen på virksomhedens fabrikker, er reduceret til et minimum.

For at styrke indsatsen yderligere bliver der i de kommende år introduceret nye løsninger i biobaseret plast.