Medlemstilbud: Når Verdensmål skal give mening for din forretning – og omvendt!

Et nyt samarbejde mellem Hansen & Ersbøll Agenda og Plastindustrien sikrer, at foreningens medlemmer får en særlig rabat, såfremt de tilmelder sig et skræddersyet forløb, som hjælper med at omsætte FN’s Verdensmål til konkret handling.

Del:

Verdensmålene er i dag en central del af mange virksomheders CSR-politik, og inden længe kan vi forvente, at der stilles krav fra omverdenen om en intern og ekstern bæredygtig profil.

Hansen & Ersbøll Agenda hjælper virksomheder med at omsætte Verdensmålene fra farvestrålende firkanter til operationelle startegier og handlingsplaner, der får din ledelse og organisation med.

Plastindustrien og Hansen & Ersbøll Agenda har netop indgået en aftale, der sikrer, at foreningens medlemmer får en særlig rabat ved tilmelding til en Verdensmålsmasterclass:

– Vi er glade for, at vi nu kan præsentere et samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda, der er eksperter i at klæde virksomheder på til at indarbejde FN’s Verdensmål i forretningsstrategien uden, at det bliver unødigt kompliceret. Det er vores håb, at rigtig mange af vores medlemsvirksomheder er interesserede i tilbuddet, da bæredygtighedsdagsordenen kun kommer til at fylde mere fremadrettet, forklarer Lars Hall Bæk Farsøe, der er kommunikationschef i Plastindustrien.

Bæredygtig omstilling er IKKE kun en marketingsøvelse

Den bæredygtige omstilling er ikke en marketingøvelse, men en mulighed for at gå din virksomhed efter i sømmene og se på, hvor der er muligheder og potentialer for forbedring i alt fra produktionen til det overordnede samfundsbidrag.

En omstilling der i højere grad efterspørges hos kunder og producenter.

På Hansen & Erbølls Agendas Verdensmålsmasterclass leder vi dig gennem 3 moduler fra 0-punkt til konkret handling, hvor du:

  • dels får udviklet din egen virksomheds strategi for bæredygtighed
  • og dels får en operationel handlingsplan for netop din virksomheds udgangspunkt.

Når I arbejder proaktivt med Verdensmålene kan du bl.a.:

  • Øge markedsandele
  • Forbedre kunde/opkøberoplevelsen
  • Spare penge i produktion og indkøb
  • Tiltrække unge talenter, der i dag i højere grad søger arbejdspladser med en synlig bæredygtig profil og bidrag
  • Få en stærkere lokal platform og netværk blandt lokale partnere.

– Det kan virke som en stor mundfuld, men faktisk arbejder de fleste allerede på en eller anden måde bæredygtigt. Opgaven er som oftest at sætte det i system, løbende dokumentere effekten og finde en effektiv måde at kommunikere det på, siger Sara Rønning Bæk, seniorrådgiver Hansen & Ersbøll Agenda.

Hun fortsætter:

– Gennem modulrækken får I mulighed for at beskrive og udvikle jeres egen Verdensmålsstrategi med både alene og sammen med eksperter på bæredygtig omstilling.

LÆS MERE: Verdensmålene skal brydes ned til noget alle kan forholde sig til og bidrage til

Praktisk information:

Forløbet strækker sig typisk over 3 måneder, men kan justeres så til passer til jeres årshjul eller behov.

Som en del af forløbet deles og bruges metoder, der gør det nemmere at fortælle kunderne om jeres bæredygtige profil, og når I går derfra vil I have en klar retning på, hvilke skridt, der følger naturligt efter.

  • Normalpris: 25.000 kr. ekskl. moms.
  • Pris for Plastindustriens medlemmer: 15.000 kr. ekskl. moms.

Der kan deltage op til 3 m/k pr. medlemsvirksomhed/organisation.

Undervisere: Lotte Hansen, Direktør i Hansen & Erbsøll Agenda og Charlotte Ersbøll, partner i Hansen & Ersbøll Agenda.

Hvis du er interesseret i at vide mere, så ret henvendelse til Lotte Hansen: lotte@heagenda.dk / +45 30 10 32 80.

Om Hansen & Ersbøll Agenda:

Hansen & Ersbøll Agenda hjælper med at omsætte Verdensmål til konkret handling. Vi arbejder i krydsfeltet mellem samfundsansvar og corporate branding og sætter med vores kunder med agendaer, mobiliserer partnere og udvikler brands med noget på hjerte. For aktører med noget på hjerte, de, som er dygtige til at stille skarpt på deres rolle i samfundet, er mere relevante, værdiskabende, manøvredygtige, innovative og fremtidssikrede i en verden under konstant og hastig forandring. 

Vores kunder er internationale og danske organisationer samt virksomheder, der ønsker at tjene penge, globalisere, drive innovation, sikre kundetilfredshed og skabe synlighed ved at tage et aktivt samfundsansvar. De tager deres ledetråd fra FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, fordi de ved, at deres succes bygger på samfundets succes.