Plastindustrien: Plasthandlingsplanen skaber et godt udgangspunkt for øget genanvendelse

Plastindustrien glæder sig over, at alle Folketingets partier nu står bag plasthandlingsplanen, der vil sætte en stopper for kommunernes store metodefrihed, når det handler om at indsamle og sortere husholdningsplast. Ifølge brancheorganisationen vil det være med til at øge den danske plastgenanvendelse.

Del:

Et enigt Folketing står nu bag regeringens plasthandlingsplan, der igennem et forhandlingsforløb er blevet suppleret med 11 yderligere initiativer.

Det mest vidtrækkende forslag, der nu bliver til virkelighed, er, at indføre fælles ordninger for sortering og indsamling af plastaffald hos de danske husholdninger.

Hos Plastindustrien vækker det glæde, da brancheorganisationen i en årrække har argumenteret for, at en ensretning af affaldsindsamlingen på tværs af kommunegrænserne øger plastgenanvendelsen.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, udtaler:

– Det er simpelthen en stopklods for den cirkulære økonomi, når 98 kommuner selv kan indrette affaldsindsamlingen. I nogle kommuner har forbrugeren mulighed for at sortere forskellige plasttyper, mens det andre steder slet ikke er muligt at sortere plast. Det betyder helt konkret, at mængderne bliver for forskellige, for små og i for dårlig kvalitet. Vi tror på, at indholdet i plasthandlingsplanen trækker i den rigtige retning, og det skaber et solidt grundlag for øget genanvendelse i en højere kvalitet.

Han fortsætter:

– Danske plastvirksomheder vil gerne bruge mere genanvendt plast, og en helt naturlig forudsætning for den udvikling er, at der er nok genanvendeligt materiale til rådighed i en tilpas høj kvalitet. Vi håber derfor, at plasthandlingsplanen medfører nogle håndfaste krav til kommunerne, som aftagerne af plastråvaren kan være med til at definere. Hvis vi skal lede efter hår i suppen, så er det, at planen ikke sætter en klar tidsfrist for, hvornår ensretningen skal være gennemført, og at vi er bekymrede over, hvorvidt der følger nok finansiering med planen.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.

Ambitiøs tilgang til etableringen af det kommende producentansvar

Af den politiske enighed på Christiansborg fremgår det også, at udvidede producentansvar for emballage – der skal træde i kraft i år 2025 – skal indrettes således, at der er økonomisk incitament til bæredygtigt design og materialeforbrug hos de virksomheder, som bliver omfattet af producentansvaret.

Det glæder Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien:

– Vi er glade for, at alle Folketingets partier har høje ambitioner, når det handler om indførelsen af producentansvaret for emballage. Der er et ønske om, at design af emballagen skal være drivkraften bag producentansvaret, og det kan vi, som industri, kun bakke op om. Vi vil meget gerne fremstille produkter i høj kvalitet, som kan både genbruges og genanvendes igen og igen.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Plastcenter bliver naturligt samlingspunkt for fakta og viden

Som en konsekvens af plasthandlingsplanen skal der oprettes et nyt uafhængigt plastcenter, der bl.a. skal opbygge og formidle ny viden om plast til både borgere og virksomheder. Derudover skal centret stå for værdikæde-samarbejder og for at kortlægge barrierer for genbrug og genanvendelse.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, kommenterer:

– Vi bakker op det nye plastcenter, der kan være samlingspunkt for den fremadrettede indsats for grøn omstilling i plastbranchen. Der er et massivt behov for eksempelvis at opbygge og formidle viden om bionedbrydelig plast. Helt generelt er der en mangel på fakta og videnskabelig dokumentation i plastdebatten, hvilket plastcentret forhåbentlig kan være med til at ændre.

Forebyggelsen af plast i havet bliver styrket

Plasthandlingsplanen har også fokus på at forebygge plast i havet, og derfor bliver der bl.a. afsat midler til mere oprydning i den danske natur og langs kysterne.

Derudover bliver Danmarks internationale engagement i kampen imod plast i havet også opprioriteret, og endelig er der klar opbakning til at realisere et EU-forbud imod mikroplast i kosmetik.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, siger afslutningsvis:

– De helt store kilder til plast i havet skal primært findes langt væk fra landets grænser, så det er glædeligt, at man fra dansk side nu vil styrke indsatsen i forhold til f.eks. at hjælpe asiatiske lande med at få en bedre affaldshåndtering. Samtidig bliver der også afsat ressourcer til at understøtte danske oprydningsinitiativer, hvilket er et udtryk for, at vi i Danmark gerne vil være en stærk showcase for bekæmpelse af plast i naturen.