Debat: Ny handlingsplan giver mere genanvendelse og mindre plast i naturen

I dette debatindlæg sætter Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, fokus på de væsentligste elementer i den første danske plasthandlingsplan. Hun skriver bl.a.: “Samlet set trækker plasthandlingsplanen i den rigtige retning, og vi ser frem til, at planens initiativer bliver til virkelighed.”

Del:

Debatindlægget er skrevet af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien – det har været bragt i en række forskellige regionale dagblade:

Debatten om plast fylder mere og mere i mediebilledet, men det trak desværre ikke mange overskrifter, da et samlet Folketing for nylig nåede til enighed om den første danske plasthandlingsplan.

Kort fortalt skal planen forebygge plast i naturen og sætte turbo på den danske plastgenanvendelse, men selvom plasthandlingsplanen ikke ryddede sendefladen, så indeholder planen alligevel flere markante forslag.

Ensretning af kommunale affaldsindsamlinger øger genanvendelsen

Eksempelvis er der nu endelig politisk enighed om, at kommunerne fremover skal indføre fælles ordninger for sortering og indsamling af plastaffald hos husholdningerne.

Vi er som brancheorganisation for de danske plastvirksomheder rigtig glade for, at alle danskere nu får en mulighed for at sortere plast efter en metode, som bliver ensrettet på tværs af kommunegrænserne.

Det har simpelthen været en stopklods for øget plastgenanvendelse og den cirkulære økonomi, at kommunerne har haft alt for stor metodefrihed på det her område.

Med de nye takter i plasthandlingsplanen, så bør de indsamlede mængder vokse og være i højere kvalitet, hvilket gør det nemmere og mere attraktivt at genanvende plasten.

Det vil medføre flere gevinster, hvis vi kan indfri genanvendelsespotentialet. Konkret estimeres det, at for hver 1.000 ton plastaffald, der bliver genanvendt i stedet for at blive forbrændt eller eksporteret, vil der blive skabt 3-4 jobs.

I forhold til klima og miljø er der naturligvis også gevinster at hente. Af plasthandlingsplanen fremgår det, at for hver 1 mio. tons plast der bliver genanvendt, så svarer det til at tage 1 mio. biler af vejen målt på CO2 -udledning. Så der er flere gode grunde til presse på for en hurtig gennemførelse af plasthandlingsplanen.

Tilskud til lokale strandrensninger

Plasthandlingsplanen har som nævnt også fokus på at forebygge, at plast ender i havet.

I dag ser vi allerede en stigende tendens til, at flere og flere danskere er med til samle affald op, når de går en tur på stranden eller i skoven. Plast er et værdifuldt og nyttigt materiale, men det hører simpelthen ikke til i naturen. Derfor er det prisværdigt, at frivillige rundt omkring i landet tager en tørn med en affaldspose i hånden.

Den indsats vil Folketinget nu understøtte ved at oprette en 4-årig tilskudspulje, hvor lokale frivillige initiativer kan søge om støtte.

Danmark skal gøre en forskel internationalt

Selvom vi i Danmark gør vores for at øge genanvendelsen og forebygge plast i havet, så kommer vi ikke udenom, at de helt store kilder til plast i havet skal findes langt væk fra landets grænser.

En videnskabelig undersøgelse peger på, at i omegnen af 90% af alt plast i havet stammer fra 10 forskellige floder i primært Asien. Det er med andre ord afgørende, at vi som foregangsland også får hjulpet en lang række af asiatiske og afrikanske lande i gang med en bedre affaldshåndtering.

Det er et langt sejt træk, men vi er tilfredse med, at plasthandlingsplanen medfører et øget dansk engagement på den internationale bane, hvilket selvfølgelig er godt for miljøet, men også for danske virksomheder der får mulighed for at eksportere deres løsninger.

Samlet set trækker plasthandlingsplanen i den rigtige retning, og vi ser frem til, at planens initiativer bliver til virkelighed.