Plastindustrien barsler med nyt netværk for HR- og uddannelsesansvarlige – skal I også være med?

Følgende plastvirksomheder er med: LEGO, Grundfos, DD Plast, Thermo Fischer, HN Group, Bogense Plast, Knudsen Plast, RPC Superfos, Ammeraal Beltech Modular A/S, Epsotech, HBN Teknik, m.fl.

Del:

Med et nyt netværk vil Plastindustrien styrke vidensdelingen i branchen på uddannelses- og HR-området. Kontakt os, hvis du vil være med!

De seneste års medlemsundersøgelser i Plastindustrien peger medlemmerne på, at uddannelse er et af de vigtigste område for foreningen at fokusere på.

Det skyldes mangel på faglærte og ingeniører særligt plastmagere og ingeniører med plastviden er i stor efterspørgsel. Også andre faglærte med relevans for plastindustrien er en mangelvare – især er en værktøjsmagerfunktion i virksomheden ikke nem at få hverken faglærte eller lærlinge til.

Det er baggrunden for, at Plastindustrien nu vil etablere et nyt HR og uddannelsesnetværk, som har til formål at erfaringsudveksle og samtidig kvalificere Plastindustriens arbejde med rekruttering og uddannelse.

Her nogle af de emner vi tænker, netværket kan hjælpe til at adressere:

Udfordringer for plastmageruddannelsen:

Antallet af optagne yngre elever på plastmageruddannelsen faldt i august til et lavere niveau end det er set i flere år. Vi skal derfor blive bedre til at gøre plastindustrien attraktiv for unge, der skal vælge ungdomsuddannelse.

Samtidig er det vigtigt, at vi får løftet medarbejdere fra ufaglærte til faglærte plastmagere – uddannelse styrker en på det personlige plan samt virksomhedens evne til at forny sig og følge med nye strømninger.

Udfordringer for ingeniører:

Viden om plast på ingeniøruddannelsen skal fortsat efterspørges og styrkes, så de studerende får flere og bedre muligheder for at fordybe sig kurser og specialer om plastens egenskaber, muligheder for genanvendelse og nye produktdesign.

Samtidig skal der fortsat arbejdes for at skabe og styrke forbindelse mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som kan føre til at studere og virksomheder i højere grad indgår projektsamarbejder og praktikophold.

Som medlem af HR & Uddannelsesnetværket får du:

  • Én årlig aktivitet sammen med andre medlemmer om rekruttering og uddannelse, formodentlig i forbindelse med Plastindustriens årlige Netværksdag eller Plastdag
  • Løbende information fra Plastindustriens uddannelseskonsulent om relevante tiltag, projekter og lovgivning om uddannelse og rekruttering
  • Sparring og videndeling og mulighed for samarbejde om fælles indsatser med netværkets medlemmer

Netværket er gratis for medlemmer af Plastindustrien og koster kr. 1995,- plus moms for øvrige interesserede.

Hvis du/I er vil være medlem, så kontakt mig med det samme: jd@plast.dk / 2489 3247.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien