Plastindustriens nye miljøkonsulent har fokus på både bæredygtighed og bundlinje

Anders K. Knudsen er Plastindustriens nye miljøkonsulent, og i dette mini-interview fortæller han om sine første oplevelser med plastbranchen.

Del:

Af Lars Friis Farsøe, Plastindustrien.

– Hvad er den primære forskel på at arbejde med bæredygtighed i transportbranchen og så dit nuværende job?

En stor del af mit arbejde med bæredygtighed i transportbranchen var båret af den solide businesscase som basis for at få projekter ført igennem. Dertil var der de lovmæssige ting som spildevand og affald, som der selvfølgelig skulle være styr på.

I plastbranchen er en del af miljø- og bæredygtighedsinitiativer mere båret frem af en vision om dels ansvarlighed og det at feje for egen dør som f.eks. Operation Clean Sweep eller en strategi om at skabe nye forretningsmuligheder gennem bæredygtighed og produktudvikling som f.eks. Forum for cirkulær plastemballage.

Jeg har personligt en stor interesse i krydsfeltet mellem bæredygtighed og bundlinje, hvor virksomhedernes konkurrenceevne går hånd i hånd med en bæredygtig produktion og udvikling af nye produkter.

– Hvad har været din største ’aha-oplevelse’, når du har besøgt medlemsvirksomheder?

Selvom jeg kun har besøgt en håndfuld virksomheder, så har jeg allerede fået øjnene op for, at Plastindustriens medlemmer er vidt forskellige.

Fra den lille producent af sprøjtestøbte emner rettet mod primært et lokalt marked til store virksomheder med en mere global orientering. I mit tidligere job har jeg været meget ude bl.a. på værksteder, men det er første gang, at jeg har med produktionsvirksomheder at gøre, så det er fascinerende at se, hvordan f.eks. ekstrudering af lange rør foregår.

– Hvordan vil du sikre, at langt flere plastvirksomheder tilslutter sig miljøinitiativet Operation Clean Sweep?

Jeg håber, at initiativet sælger sig selv i form af ’sund fornuft’ – forstået på den måde, at virksomhederne erkender, at der er behov for at handle proaktivt og signalere ansvarlighed i en ofte udskældt branche. Men helt konkret vil jeg gøre hvad jeg kan, for at hjælpe virksomhederne i gang.

Jeg planlægger bl.a. en række OCS-gennemgange af virksomheder rundt om i landet, hvor nærliggende virksomheder kan deltage og få praktisk inspiration til, hvordan man implementerer initiativet.

– Hvilke arbejdsopgaver/projekter i den kommende tid ser du mest frem til at komme i gang med?

Det har været rigtig spændende at komme i gang med både Operation Clean Sweep og brancheaftalen med Energistyrelsen om målrettede PSO-lempelser, så det ser jeg frem til at fortsætte og komme endnu mere i dybden med. Derudover glæder jeg mig til at komme i gang med nye emner og områder såsom bioplast, fødevarekonktaktmaterialer mm.