Plastindustrien om fund af pellets: Vi har som industri et ekstra ansvar

På billedet ses et eksempel på, hvordan en plastvirksomhed arbejder med at minimere spild. Her gennem kommunikation til de ansatte og filtre i afløb.

Ny stikprøve viser fund af pellets i nærheden af danske plastvirksomheder. Plastindustrien ser med stor alvor på resultaterne: ”Plast har intet at gøre i naturen, og vi har som industri helt ubetinget et ekstra ansvar for at undgå, at det sker. Er der problemer, skal de løses,” siger adm. direktør Thomas Drustrup.

Del:

Plast har intet at gøre i naturen, og vi har som industri helt ubetinget et ekstra ansvar for at undgå, at det sker. Derfor ser vi med stor alvor på resultaterne af denne stikprøve.

Thomas Drustrup, adm. direktør, Plastindustrien

En netop offentliggjort stikprøve udarbejdet af NGO’erne Plastic Change og Fauna & Flora International viser fund af plastpellets i naturen omkring seks danske plastvirksomheder. De mener at have dokumenteret, at disse pellets, der er plasten i sin råvareform, er udledt fra virksomhedernes produktion.

Adm. direktør i Plastindustrien – de danske plastvirksomheders brancheorganisation – Thomas Drustrup siger:

– Plast har intet at gøre i naturen, og vi har som industri helt ubetinget et ekstra ansvar for at undgå, at det sker. Derfor ser vi med stor alvor på resultaterne af denne stikprøve.

Han fortsætter:

– Netop for at forebygge spild af råvarer fra vores virksomheder, har vi lanceret miljøprogrammet Operation Clean Sweep i Danmark. Vi har på vegne af branchen sat nogle ambitiøse mål for implementering af miljøprogrammet og afsat en hel del interne ressourcer for både at udbrede og udvikle det. Vi er med andre ord i gang, men helt opmærksomme på, at vi ikke er i mål endnu.

Omkring hvad der nu skal ske, siger Thomas Drustrup:

– Vi er nødt til at starte med at nærstudere stikprøveundersøgelsen og gå i dybden med resultaterne. Vi har først modtaget den her til morgen. Vi vil dernæst gå i dialog med de relevante virksomheder og myndigheder om problemets omfang, og om hvordan vi kommer det til livs. For der skal ikke være tvivl: Er der problemer, skal de løses. Ligger der plast og pellets i naturen, så skal vi i lighed med alle andre rydde op efter os selv.

Kontakt for yderligere information:

  • Kommunikationschef Asbjørn Lindsø: 2689 3020 / al@plast.dk

Fakta om Operation Clean Sweep:

  • Operation Clean Sweep er et miljøprogram målrettet plastbranchen, der skal forebygge, at plastpellets fra produktionen ender i havet/naturen f.eks. via afløb eller uheld i forbindelse med transport af råvarer.
  • En vigtig grundsten i implementeringen er også uddannelse af personalet og at fremme en ansvarsfølelse blandt alle medarbejdere, så det er en fælles opgave i virksomheden at sikre, at intet plast fra produktionen ender i miljøet.
  • Implementeringen af Operation Clean Sweep på den enkelte virksomhed er beskrevet i denne manual.
  • Plastindustrien har udbredelsen og udviklingen af Operation Clean Sweep som et de vigtigste mål i brancheforeningens arbejde frem mod år 2020, og miljøprogrammet er også på agendaen til Plastindustriens Netværksdag den 29. november.