Plastindustrien er med i nyt samarbejde om cirkulær økonomi i Region Hovedstaden

I starten af november lød startskuddet på ”Affald og ressourcer på tværs”. Projektet er et nyt samarbejdsprojekt mellem mange aktører i Region Hovedstaden. Projektet ledes af Fonden Teknologirådet i samarbejde med DAKOFA, og Plastindustrien er med som rådgivende partner i forhold til plastområdet.

Del:

Projekt “Affald og ressourcer på tværs” har til formål at vise vejen for et nyt samarbejde mellem affaldssektoren og erhvervslivet om en cirkulær omstilling.

For at stimulere markederne for sekundære ressourcer og reparation er der brug for nye samarbejdsfora og dialog i mellem parter, som i den lineære økonomi ikke hidtil har haft berøringsflader.

Projektet, der modtager økonomisk støtte fra Regionen, samler en lang række vigtige aktører, herunder: Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter, Norfors, Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Affaldsforening, Aalborg Universitet, Dansk Industri og Plastindustrien.

Christina Busk, Plastindustriens miljøpolitiske chef, udtaler:

– Det er vigtigt for os at deltage i  konkrete samarbejder og projekter som dette, da vi mener det er vejen frem til cirkulære løsninger. Vi vil gerne bidrage med en væsentlig faglighed for plasthåndteringen fra eksempelvis fra tidligere projekter, såsom Forum for cirkulær plastemballage, hvor vi har lavet nogle klare anbefalinger til bl.a. sorteringskriterier. Det vil vi meget gerne dele med de øvrige aktører, hvilket projektet giver klar anledning til.

Proaktivt og åbent samarbejde skal sikre den cirkulære økonomi i Region Hovedstaden

”Affald og ressourcer på tværs” vil styrke og udbygge eksisterende samarbejder i en dialogbaseret process, skabe rum for fælles analyse og udvikling, hvor fælles fremtidige muligheder og udfordringer kan udforskes, nye roller og ansvar kan debatteres og aftales, og der kan skabes grobund for nye markeder for sekundære ressourcer i høj kvalitet.

Projektet er 3-årigt, finansieret af Region Hovedstaden og drives af Teknologirådet og faciliteres i tæt samarbejde med DAKOFA. Der er åbent for tilgang af yderligere projekt- og samarbejdspartnere.

Der er allerede etableret kontakt med projektet ”Partnerskab for cirkulære kommuner”, som ligeledes finansieres af Region Hovedstaden.