Nyt partnerskab sikrer genanvendelse af plastposer

Stena Recycling og nemlig.com har indledt et nyt og banebrydende samarbejde på plastområdet. Fremover sikrer det innovative partnerskab genanvendelse af millioner af danske plastikposer.

Del:

Et innovativt samarbejde mellem to store private virksomheder – recycling virksomheden Stena Recycling og det danske onlinesupermarked nemlig.com.

Stena Recycling er med sine 80 års erfaring i forsvarlig affaldshåndtering og 19 danske genvindingscentre stærkt repræsenteret i Danmark.

Nemlig.com har siden sin opstart i 2010 opnået en førerposition som Danmarks største onlinesupermarked for dagligvarehandel.

Stena Recycling og nemlig.com har skabt et partnerskabsbaseret udviklingssamarbejde, investeret i sorteringssystemer, uddannelse af medarbejdere og udviklet ny teknologi, der sikrer at millioner af nemlig.coms plastposer fremover genanvendes.

Erfaringsbaseret innovativt partnerskab tager hånd om hele værdikæden

– Vi kan se at vores kunder reagerer positivt på muligheden for at returnere vores klare plastikposer. Som privat ansvarlig virksomhed har vi en forpligtelse til at udvikle og fremme løsninger, der sikrer at plastik fremover kan genanvendes og indgår i en cirkulær økonomi, siger Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i nemlig.com.

Onlinehandel inden for dagligvareområdet er i kraftig vækst. Nemlig.com rider med på vækstbølgen, og 8 år efter sin etablering er der ca. 800 ansatte i nemlig.com, der leverer dagligvarer til adskillige tusinder danske forbrugere hvert år.

I dag transporterer nemlig.coms kundernes varer i plastikkasser. For at sikre leveringen af varerne er dagligvarerne pakket i gennemsigtige plastikposer, der rummer de enkelte kategorier: tørvarer for sig, grønt og frugt for sig, kølervarer for sig etc. F

or hver type af varer følger der dermed en plastikpose med. Men mange forbrugere reagerer negativt på plast. De så gerne plasten helt afskaffet. Plastposer opfattes i stigende grad som spild og nemlig.com opfordres ofte til helt at begrænse forbruget af plast.

Plasten er en vigtig ressource og langt bedre for miljøet end alternativer, så som papir og bioplast, hvilket en undersøgelse fra Miljøstyrelsen konkluderer. Derfor satte nemlig.com sig for at finde en løsning, hvor plastposerne efterfølgende atter kunne genanvendes. De tog kontakt til Stena Recycling, som er specialister i at skabe værdi gennem genanvendelse.

1 mia. SEK investeret i højteknologisk anlæg i Halmstad

Når nemlig.coms ansatte har håndteret affaldet tager Stena over i resten af værdikæden. I årtier har Stena Recyclings eksperter udviklet løsninger, der skulle håndtere nye udfordringer.

I løbet af de seneste 5 år har Stena Recycling investeret mere end 1 mia. SEK i et stort teknologisk anlæg i Halmstad på den svenske vestkyst, som også kan håndtere plast. Det nye anlæg forædler materialer til nye ressourcer.

Stena Recycling får det yderligere finsorteret, behandlet, og renset så de forskellige plasttyper på anlægget i Halmstad slutteligt kan omsmeltes til plastik pellets, der derpå atter kan indgå i produktionen af næste generation af plastposer og andre plastprodukter.

– Ved at vi håndterer det korrekt, systematisk og forsvarligt sikrer vi at den klare plast bliver en værdifuld ressource, der indgår i kredsløbet. Men det kræver et tæt partnerskab at skabe resultater, der både kommer forbrugere, miljøet og virksomhederne til gavn, siger produktchef Søren Keller, Stena Recycling.