Plastindustrien: Nødvendigt at stille krav om ensartet sortering af husholdningsaffald

Regeringen har netop lanceret sin ’Strategi for cirkulær økonomi’, hvor der er lagt op til at fremme en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald. Forslaget får ros fra Plastindustrien, der dog opfordrer til, at der bliver stillet konkrete krav til kommunerne i stedet for kun at udarbejde vejledninger om ensartede sorteringskriterier.

Del:

I dag har regeringen præsenteret ’Strategi for cirkulær økonomi’, der skal fremme en bæredygtig vækst, hvor både virksomheder, forbrugere og offentlige institutioner bliver inddraget.

Et af strategiens forslag er at fremme en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald i kommunerne, da de mange nuværende ordninger af forskellig karakter betyder, at det bl.a. er svært at opnå en tilfredsstillende kvalitet i det indsamlede materiale.

Hos Plastindustrien bliver forslaget positivt modtaget, da brancheorganisationen længe har peget på, at det er nødvendigt at ensarte affaldsindsamlingen på tværs af kommunegrænserne for at øge plastgenanvendelsen.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, siger:

– Det er en udfordring for den cirkulære økonomi, at de 98 kommuner i dag har mulighed for selv at vælge, hvordan de vil sortere de forskellige plasttyper, hvis da plast overhovedet bliver sorteret. Det resulterer nemlig i, at mængderne bliver for forskellige og for små. Derfor er det godt, når regeringen har en ambition om at fremme en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald, da vi den vej kan høste både miljømæssige og økonomiske gevinster.

Forslaget får dog ikke træerne til at vokse ind i himlen ifølge Plastindustriens Christina Busk:

– Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen ønsker at inddrage erhvervslivet, når der skal udarbejdes fælles vejledninger om sorteringskriterier og indsamlingsordninger, men vi håber også, at arbejdet udmønter sig i deciderede krav til kommunerne. Det duer ikke, at vi i et geografisk lille land som Danmark har alt for meget metodefrihed på det her område, hvis vi for alvor skal have mere cirkulær økonomi.

Plastindustrien afventer forhandlinger om Forsyningsstrategien og lanceringen af en national plasthandlingsplan

’Strategi for cirkulær økonomi’ indeholder flere henvisninger til ’Forsyningsstrategien’, der blev offentliggjort af regeringen i september 2016, og som bl.a. indeholder forslaget om at konkurrenceudsætte håndteringen af det genanvendelige affald.

Plastindustrien har gentagne gange argumenteret for, at det er en nødvendig vej at gå, da kommunernes nuværende ejerskab over husholdningsaffaldet medfører, at alt for meget affald ender i kommunernes egne forbrændingsanlæg i stedet for at blive genanvendt.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, uddyber:

– Det er glædeligt, at regeringen igen fremhæver nogle af de gode takter fra Forsyningsstrategien, men vi håber også, at der snart kommer gang i de reelle politiske forhandlinger, så hensigtserklæringerne kan blive vekslet til reel handling.

Derudover bliver lanceringen af et udspil til den nationale plasthandlingsplan også nævnt flere gange i ’Strategi for cirkulær økonomi’, og det er noget, der også bliver set frem til hos Plastindustrien.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, siger afslutningsvis:

– I øjeblikket er der utroligt meget fokus på at fremme den cirkulære økonomi – og i den sammenhæng er plast et af de helt centrale materialer. Vi ser derfor meget frem til, at debattere hvilke plastspecifikke initiativer og tiltag, der bør iværksættes, når regeringen senere på året lancerer deres udkast til en national plasthandlingsplan, hvor der uden tvivl kommer til at være meget fokus på at øge plastgenanvendelsen.