Plastvirksomheder får 51 millioner kroner i målrettet PSO-lempelse – ny aftale på vej

23 danske plastvirksomheder har fået i alt 51 millioner kroner i målrettet PSO-lempelse gennem et politisk forlig og en brancheaftale mellem Energistyrelsen og Plastindustrien. Den 28. august er der informationsmøde om en fornyelse af brancheaftalen, hvor flere virksomheder har mulighed for at tilslutte sig.

Del:

I år 2014 vedtog Folketinget, at en række industrigrupper – herunder nogle plastvirksomheder – fik adgang til at modtage en målrettet PSO-lempelse for at sikre, at virksomhedernes konkurrenceevne ikke blev svækket mærkbart i forhold til udenlandske konkurrenter.

Imidlertid blev der samtidig stillet en række konkrete krav til virksomhederne (se oversigt nedenfor) for at få udbetalt lempelsen, da der var et politisk ønske om at fremme energieffektiviseringen hos de danske produktionsvirksomheder.

For at lette mange af de administrative byrder, der var forbundet med at modtage lempelsen, valgte Plastindustrien at indgå en brancheaftale med Energistyrelsen, og den aftaleperiode udløber i september 2018.

Et foreløbigt estimat, beregnet af energikonsulenterne Viegand & Maagøe, viser, at de 23 danske plastvirksomheder til sammen har fået ca. 51 millioner kroner i lempelse i løbet af aftaleperioden, hvilket svarer til et gennemsnit i omegnen af 2,2 millioner kroner per virksomhed.

Det imponerende resultat glæder Plastindustriens adm. direktør Thomas Drustrup:

– Det er svært ikke at være stærkt tilfreds med det resultat. Derfor håber jeg også, at endnu flere virksomheder skal være med, når vi i løbet af sensommeren forhåbentlig kan starte en ny brancheaftale op med Energistyrelsen.

LÆS MERE: Plastvirksomhed har barberet en fjerdedel af energiforbruget

Stadigvæk mulighed for lempelse trods PSO-afgiftens kommende afskaffelse

I år 2016 vedtog Folketinget så helt at afskaffe PSO-afgiften, men da udfasningen af afgiften først er fuldt gennemført i år 2022, så vil det stadigvæk være økonomisk attraktivt for mange plastvirksomheder at medvirke i en ny aftaleperiode.

For at blive tilskudsberettiget skal den enkelte virksomhed som nævnt opfylde en række konkrete krav – bl.a. skal virksomheden være registreret med en af nedenstående NACE-koder:

  • 2016 Fremstilling af basisplast
  • 2221 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
  • 2222 Fremstilling af plastemballage
  • 2314 Fremstilling af glasfiber

Derudover skal den tilskudsberettigede virksomhed indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Som en del af aftalen forpligter virksomheden sig til at indføre energiledelse efter ISO 50001.

Plastindustrien har – som tidligere nævnt – en ambition om at indgå en ny brancheaftale med Energistyrelsen frem til udgangen af år 2020.

En brancheaftale giver en række fordele for de virksomheder, der vælger at tilslutte sig aftalen i stedet for at indgå en individuel virksomhedsaftale.

En tilslutning til brancheaftalen vil have følgende fordele:

  • Virksomheden undgår at betale det årlige bundfradrag af PSO-lempelsen på 20.000 kr.
  • Virksomheden omfattes af de fælles brancheforpligtelser som erstatning for de individuelle forpligtelser
  • De særlige undersøgelser i den enkelte virksomhed erstattes af deltagelse i de fælles brancheundersøgelser
  • Virksomhederne kan gøre brug af den energiledelseshåndbog, som udvikles specielt til plastvirksomheder
  • Virksomheden overlader en del af ansvaret for den årlige myndighedsindberetning til Plastindustrien

Også virksomheder, der ikke er medlem af Plastindustrien, vil have mulighed for at tilslutte sig brancheaftalen.

Informationsmøde om ny aftaleperiode – 28. august

Hvis man er interesseret i at få mere at vide om en ny brancheaftale og mulighederne for at blive en del af denne, så afholdes der den 28. august et informationsmøde på ST Plast i Esbjerg i tidsrummet 10.00-15.00. Arrangementet er gratis at deltage i.

Kontakt Plastindustriens Lars Friis Farsøe via lff@plast.dk / 4233 2811 for at få mere specifikke detaljer om informationsmødet og/eller om den målrettede PSO-lempelse generelt.

LÆS OGSÅ: ST Plast har sparet fem procent