Debat: Tænk langsigtet – hold fokus på at øge plastgenanvendelsen

Den danske ambassadør i EU, Kim Jørgensen, har i en ny kronik sat fokus på bl.a. udfordringen med plast i havet og behovet for øget genanvendelse. I dette debatindlæg uddyber Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, hvordan den danske plastbranche ser på de temaer.

Del:

Nedenstående debatindlæg – skrevet af Thomas Drustrup – har i løbet af de seneste dage været bragt i en række medier som f.eks. Århus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad og Dagbladet Holstebro/Stuer.

Den danske ambassadør i EU, Kim Jørgensen, skrev forleden en kronik i række aviser, hvor han bl.a. roser Plastindustrien for at opfordre de danske plastvirksomheder til at anvende mere genanvendt plast i produktionen.

Jeg vil indledningsvis gerne kvittere for, at der er blevet lagt mærke til vores indsats for at øge genanvendelsen og for at fremme den cirkulære økonomi.

Det er en utrolig vigtig dagsorden, hvor både industri og danske NGO’er som f.eks. Plastic Change, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening trækker i den samme retning gennem samarbejde i en lang række forskellige projekter.

Forbud er ikke nødvendigvis en fordel for miljøet

I kronikken fremhæver Kim Jørgensen også en række forslag fra EU-Kommissionens seneste udspil med fokus på engangsplast, som bl.a. vil medføre et direkte forbud af engangsbestik og tallerkner i plast.

Jeg er selvfølgelig meget enig i EU-Kommissionens overordnede ambition om at forebygge plast havet, men det er også vigtigt at vælge de rette løsninger. Det giver ikke meget mening at forbyde et produkt – bare fordi det er fremstillet i plast – hvis alternativet så samlet set er miljømæssigt værre.

I Plastindustrien håber vi derfor, at EU-Kommissionen foretager en række grundige analyser af produktalternativerne inden, at man eventuelt vælger at vedtage et forbud mod specifikke plastprodukter.

Hvis det ikke er tilfældet, så risikerer vi, at udspillet ikke alene er dårligt for miljøet men også til skade for antallet af danske produktionsarbejdspladser i plastbranchen.

LÆS OGSÅPlastindustrien er klar med både ris og ros til EU-Kommissionens fokus på engangsplast

Danmark er godt på vej – men vi skal videre

Kim Jørgensen er også begejstret for den danske beslutning om at udvide pantsystemet, hvilket er et synspunkt, som jeg deler til fulde. Men der er ingen tvivl om, at der er brug for yderligere initiativer for at få sat skub i udviklingen.

I den forbindelse vil jeg gerne foreslå, at den kommende danske plasthandlingsplan indeholder forslag om at indføre en ensartet affaldssortering på tværs af kommunegrænserne, og at der bliver åbnet op for at flere private aktører får adgang til plastaffaldet fra husholdningerne. Det er to konkrete forslag, som vil forbedre mulighederne for at øge plastgenanvendelsen og at skabe grønne produktionsjobs.

Afslutningsvis vil jeg gerne Kim Jørgensen ret i, at Danmark i en europæisk kontekst er godt på vej, men jeg håber også, at vi fremadrettet kan fastholde et højt ambitionsniveau, når det handler om en mere bæredygtig brug af plast.