Nyt projekt får millionstøtte til at øge genanvendelsen af husholdningsplast

Aage Vestergaard Larsen A/S er hovedansøger på et nyt projekt, der skal øge genanvendelsen af plast fra de danske husholdninger.

Projektet ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv” er netop blevet bevilget små 5 millioner kr. fra MUDP-puljen. Hovedansøgeren er Aage Vestergaard Larsen A/S, og en række andre medlemmer af Plastindustrien er også involveret.

Del:

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har netop bevilget 4.931.727 kroner til projektet ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv”. Projektets partnere finansierer selv de resterende 3.603.225 kroner, så det samlede projektbeløb er over 8,5 millioner kroner.

Projektets hovedansøger er Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager, som er Nordens største virksomhed for produktion af højkvalitets granulat i genanvendt plast.

Granulatet, som er baseret på plastaffald/spild, kan og bør bruges som alternativ til en ny råvare og benyttes til at lave plastprodukter af, som kan genanvendes igen og igen.

Projektets hovedformål er at udvikle en fleksibel oparbejdningslinje til hårde plasttyper fra husstande.

Teknologiudvikling skal ske i et tæt samspil med mange aktører

Adm. direktør Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard Larsen A/S udtaler:

– Vi meget stolte og glade over, at bestyrelsen for MUDP har fundet vores projekt interessant nok til, at de vil være med til at søsætte denne enestående mulighed for at udvikle teknologi til at sikre, at det husstandssorterede plast kan forarbejdes til et højkvalitets granulat til gavn for den plastproducerende industri. Ligeledes er det også vigtigt at huske på, at miljøet spares for 2.4 kilo CO2 udslip for hvert kilo genanvendt plast, der produceres og bruges som et alternativ til at skulle købe en ny plastråvare.

Udviklingen af den nødvendige teknologi vil ske i tæt samspil mellem danske sorteringsanlæg, plastproducerende virksomheder og teknologileverandører, og projektet vil skulle lede til fremstillingen af produkter, der kan indgå i den cirkulære økonomi.

Fokus på ‘de mest almindelige’ plasttyper

Projektet omfatter konkret udvikling af løsninger til oparbejdning af HDPE og PP, som er de mest forekommende plasttyper i de private husstandes plastaffald. Endvidere udvikles løsninger til oparbejdning af sort plast og vanskeligt genanvendelige PET-produkter (bakker og multilagskonstruktioner), der p.t. i overvejende grad går tabt til afbrænding.

– Vi er bevidste om, at denne udfordring med at oparbejde husstandssorteret plast til højkvalitets granulat, at den vil blive vores hidtil største, men på samme tid er vi også meget optimistiske, da vi har sammensat en gruppe af de mest erfarne aktører inden for de områder, vi skal udvikle og demonstrationsteste i. Et samarbejde i en sådan værdikæde med erfarne aktører giver os det bedst mulige afsæt til at komme i mål sidst i 2019 med at kunne demonstrere et anlæg, hvis succeskriterie er at kunne fremstille højkvalitets granulat i plasttyperne PEHD og PP, fortæller Gitte Buk Larsen, der er forretningsudviklings- og marketingschef i Aage Vestergaard Larsen A/S.

Projekt- og optimeringschef i Aage Vestergaard Larsen A/S – Bo R. Jacobsen – bliver projektets tovholder. Han fortæller:

– Vi ser frem til at komme i gang og er sikker på, at vi med de mange erfarne samarbejdspartnere i projektet nok skal komme i mål med vores målsætninger om at højne kvaliteten markant i husstandsplasten ved at få opbygget en fleksibel oparbejdningslinje til hård plast.

Deltagere i projektet:

  • Dansk Affald A/S
  • AL2-Teknik A/S
  • I/S Nomi4s
  • I/S Reno Nord
  • Sky-Light A/S
  • I/S Amager Ressourcecenter
  • Teknologisk Institut
  • Aage Vestergaard Larsen A/S (hovedansøger)