Gæsteblog: DTU-studerende arbejder for bedre plastgenanvendelse i Kenya

De to ingeniørstuderende Maria Ellyton og Sofie Bejder fra DTU har i løbet af efteråret være i Kenya for at hjælpe den lokale virksomhed Kivumbi Plastic Recycling med at effektivisere genanvendelsen af plast. Læs mere om deres oplevelser her.

Del:

Som en del af vores ingeniøruddannelse i design og Innovation på DTU har vi i løbet af efteråret været i Kenya for at arbejde med genanvendelse af plast i samarbejde med virksomheden Kivumbi Plastic Recycling. Kontakten opstod gennem Plastindustriens Plastic Engineering Denmark kampagne, som vi mødte på DSE-messen i foråret.

Kenya har netop gennemført et totalforbud mod plastikposer og sender dermed helt klare signaler om, at de ønsker at gøre noget ved den store plastforurening, der præger landet. Helt op til fire år i fængsel kan du få, hvis du overtræder forbuddet!

Potentialet er der

Ved at undgå plastposer har de opnået et renere miljø med mindre forurening. Eftersom landet ikke har effektive forbrændingsmuligheder er eneste måde at komme af med plasten på at deponere det på lossepladser.

Flere borgere er begyndt at kunne se et potentiale i at indsamle plastprodukterne fra affaldsbunkerne for at sælge ressourcerne videre til genanvendelse. Kivumbi Plastic Recycling er her en ud af flere virksomheder, der opkøber plastaffald. Virksomheden er ledet og opstartet af Lydia, som er lokal borger i Kericho i det vestlige Kenya, hvor virksomheden ligger

Kivumbi beskæftiger i dag 10 medarbejdere fuldtid. De er den eneste virksomhed i området Kericho, der er godkendte til at genanvende plasten og derfor den eneste virksomhed, der modtager støtte fra regeringen.

Svært at tjene penge på genanvendelsen

Selvom arbejdet med plastgenanvendelse er hjulpet godt på vej af det store fokus, der er på området for tiden i Kenya, så står virksomheden stadig over for en række udfordringer, der betyder at forretningen ikke skaber en ligeså stor økonomisk gevinst som håbet. Disse udfordringer består bl.a. i begrænset transportkapacitet, lavpraktiske sorteringsmetoder og snavsede produkter.

Det forårsager et spild af plast og et spild af ressourcer.

Vi tilbragte 14 dage med virksomheden, hvor det første vi lagde mærke til, var plastens beskidte tilstand, og hvor opslidende rammerne er for både medarbejdere og produkter. I regntiden i Kericho er arbejdet dagligt afbrudt af store regnskyl, da sorteringsarbejdet foregår udenfor, desuden gør mudderet plasten mere beskidt.

De to medarbejdere, der står for at sortere plasten, har efterhånden sorteringen så godt inde under huden, at de kan slå tankerne fra og blot genkende plasttypen, på hvilken slags produkt, de ser. Dette er oftest effektivt nok, da sorteringen i de fleste tilfælde bliver korrekt.

Vi skal sikre bedre sortering

Vi oplevede dog også flere eksempler på fejlsortering blandt produkterne og derfor kan kvaliteten af sorteringen klart forbedres. Det kræver, at medarbejderne holder disse undtagelser for øje og dobbelttjekker nogle af produkterne. Medarbejderne har været i faget i op til 15 år, og derfor kan det blive en udfordring at komme udefra og ændre på deres vaner og sorteringsrutiner.

Dette er dog alligevel, hvad vi skal prøve at gøre, når vi i slutdecember rejser tilbage til Kericho for at implementere de løsninger, vi kommer frem til efter en dybdegående analyse. Her analyserer vi hjemmebragte plastprøver, og de forskellige processer som plasten gennemgår fra affald til nyt produkt.

Vi glæder os meget til at komme tilbage til virksomheden og kunne tage del i beslutningerne bag de forskellige processer med et mål om at effektivisere arbejdet, højne kvaliteten og få afvist en mindre del af den plast, der sælges videre til produktion.

Så stay tuned – vi kan snart fortælle mere 🙂

Med venlig hilsen

Maria Ellyton og Sofie Bejder

Maria Ellyton and Sofie Bejder study Design and Innovation on the 7th semester and are currently 14 days in Kenya to do…

Posted by Danmarks Tekniske Universitet – DTU on Friday, November 3, 2017