Superfos har skåret toppen af energiforbruget

Superfos udnytter den store datamængde, som firmaet har fra produktionen, til at identificere nye besparelsesmuligheder.

Superfos har sparet 20 procent på energiforbruget over de sidste fire år. Nye, energieffektive sprøjtestøbemaskiner har givet det største bidrag. Virksomheden er med i energiprojektet mellem Plastindustrien og Energistyrelsen.

Del:

Denne artikel er oprindelig bragt i Magasinet Plast nr. 4/2017 – den er skrevet af Eskil Mann Sørensen:

Gennem de sidste fire år har RPC Superfos skåret lag efter lag af firmaets energiforbrug. Plastemballagefabrikken i Randers har udskiftet maskiner og lys. De sidste fire år er der hvert år fjernet fem procent af energiforbruget, målt pr. produceret enhed.

– Det største bidrag er kommet fra, at vi har udskiftet ældre sprøjtestøbemaskiner med nyere modeller. Der er rigtigt meget at hente. Der er både noget at hente for miljøet og for vores økonomi, siger Casper Bendtzen, kvalitets- og energichef hos RPC Superfos.

– Vi har set besparelser på over 40 procent på nogle sprøjtestøbemaskiner, hvor maskinerne var 10 år gamle. Det skyldes først og fremmest, at bevægelserne i de nye maskiner er elektrisk drevne, hvor de tidligere var pneumatiske, siger han.

RPC Superfos producerer plastbøtter og små spande til emballering af fødevarer. Virksomheden har godt 200 medarbejdere, og der produceres på 67 sprøjtestøbemaskiner.

Andre bidrag til besparelser er kommet fra perifere anlæg som for eksempel ny og mere energieffektive kompressorer.

– I forbindelsen med arbejdet med ISO 50001 har vi kunnet konstatere, at det vil kunne betale sig at indvinde spildvarme fra nogle kompressorer, også selv om afgiftsreglerne ikke er gunstige for os, siger Casper Bendtzen.

RPC Superfos har som sit bidrag til Plastindustriens netværksgruppe gennemført en udskiftning af lysstofrør med moderne LED-lamper. Det har også medvirket til besparelserne.

Flere besparelser mulige

Selv om energiforbruget er skåret 20 procent ned på fire år, så tror Casper Bendtzen på, at der kan findes flere besparelser.

– Jeg tror godt på, at vi kan nå 20-30 procent over en årrække. Jeg vil ikke love, at vi kan spare lige så meget pr. år. Det kommer også an på, hvor hurtigt vi udskifter maskiner. Men vi fortsætter vores arbejde sammen med vores forsyningsselskab. Vi prøver at kombinere den viden vi har her i huset med den viden, som forsyningsselskabet har om energi.

– Systematikken i energiledelse hjælper os. Vi samler jævnligt hele den tekniske afdeling til brainstorm. Der diskuterer, hvor det store energiforbrug ligger, og hvor der vil være noget at hente. Vi har masser af data fra produktionen, som hjælper os, siger Casper Bendtzen.

Der produceres en lang række emballager til fødevareindustrien hos RPC Superfos i Randers.

 

23 virksomheder med i aftale

Brancheorganisationen Plastindustrien og 23 plastvirksomheder, inklusive Superfos, indgik i februar 2017 en aftale med Energistyrelsen om at indføre energieffektiviserende tiltag i plastvirksomheder, som har et særligt højt forbrug af el. Det er den største danske aftale af sin art målt på antallet af engagerede virksomheder.

Nu har alle 23 virksomheder indtastet de første indberetninger til Energistyrelsen. Magasinet Plast følger virksomhedernes erfaringer og kampen for en mere miljørigtig el-regning.

Energiforbruget er i gennemsnit faldet fra 1,15 kWh pr. kg råvarer til 1,1 kWh pr. kg i gennemsnit i de 23 virksomheder (med et forbehold for den store forskel, der er i de 23 virksomheders energiforbrug).

LÆS OGSÅ: Wavin har skåret store lunser af energiforbruget