Plastindustrien: Vi skal blive endnu bedre til at forebygge tab af plast til havet

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, fortæller i denne leder fra Magasinet Plast om, hvorfor det er afgørende, at danske plastvirksomheder implementerer miljøinitiativet Operation Clean Sweep .

Del:

Nedenstående er en leder af Thomas Drustrup (adm. direktør i Plastindustrien), der er bragt på Plastindustriens sider i Magasinet Plast nr. 3:

Plast i havet – og plast i naturen i det hele taget – er en miljøudfordring, der i stigende grad får opmærksomhed i medierne, blandt forbrugerne og ikke mindst også på Christiansborg samt i EU. Der er for mig ingen tvivl om, at det er en udfordring som kun kan løses, hvis alle tager et ansvar.

Det betyder blandt andet, at den almindelige forbruger skal sørge for at ramme skraldespanden, og at vores affaldsindsamling bliver indrettet bedre og klogere. I praksis kræver det bedre rammebetingelser, så politikerne er med til at skubbe på for øget genanvendelse.

Men det betyder også, at vi som en ansvarlig branche skal vise, at vi er parate til at gøre endnu mere for at forebygge plast i naturen.

Plastindustrien har derfor på sin generalforsamling i maj, lanceret sin nye 3-årige strategi, hvor der netop er sat mål for industriens deltagelse i Operation Clean Sweep. Initiativet er plastbranchens eget bud på, hvordan plastproduktion og transport af råvarer kan undgå at være en kilde til udledning af plast til havmiljøet

Vores målsætning er, at 80% af alle brancheforeningens medlemsvirksomheder i år 2020 skal være tilsluttet Operation Clean Sweep.

Der er ingen tvivl om, at det er en ambitiøs målsætning, men Operation Clean Sweep er velegnet til at understøtte virksomheders forskellige miljøcertificeringer, så for mange vil der være flere fordele forbundet ved en implementering.

LÆS OGSÅ: Seminar – Få mest muligt ud af Operation Clean Sweep

Simple tiltag gør en effektiv forskel

Miljøinitiativet Operation Clean Sweep består kort fortalt af nogle forholdsvis simple tiltag i dagligdagen, der samlet set gør en kæmpe forskel.

Erfaringer viser, at virksomheder kommer rigtig langt ved f.eks. at installere riste i afløb, opprioritere rengøringen og at justere nogle få arbejdsgange.

Selv om vi i den danske plastbranche allerede nu har rigtigt godt styr på håndteringen af vores råvarer, så er det vigtigt med en endnu mere engageret indsats.

På den måde kan vi sende et kraftigt signal til vores omverden om, at vi som industri tager udfordringen seriøst, og at vi gør vores for at være en del af løsningen.

LÆS MERE: Plastvirksomhed bruger Operation Clean Sweep som markedsføring