Bylandbrug med PVC-affald vinder EU-pris

Billede fra prisoverrækkelsen. Fra venstre ses Ole Grøndahl Hansen, PVC Rådet, Daina Romero, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet, Tobias Johnsen, PVC Rådet og Marianne Thomsen, professor, Aarhus Universitet.

PVC Rådet og Aarhus Universitet vandt fornylig en pris ved EU’s Climate-KIC Nordic konference i Århus. Partnerne er ved at indarbejde genbrug af PVC-byggeaffald i et større urbant landbrugsprojekt, og det var den ide, som en jury fandt værd at belønne.

Del:

Sammen med arkitekterne Maja Sønderskov og Kaare Sølvsten har PVC Rådet de seneste to år undersøgt mulighederne for at genbruge PVC-byggeaffald i forbindelse med oprettelsen af bylandbrug.

Formålet er at genbruge PVC-byggeaffaldet på en billig og lettilgængelig måde for så mange bymennesker som muligt. PVC-byggeprodukter, så som rør og tagrender, har den fordel at de er fremstillet til at komme i kontakt med vand.

Hertil kommer, at PVC-byggeaffaldet er lettilgængeligt, og at de udtjente PVC-produkter er langtidsholdbare, vejer meget lidt, og tillige er vedligeholdelsesfri.

Nu har Institut for Miljøvidenskab på Århus Universitet indgået et samarbejde med PVC Rådet om ideen. Formålet er at indarbejde genbrug af PVC-byggeaffald i et større urbant landbrugsprojekt, hvor klimaneutral fødevareproduktion er endemålet.

Jury vil se en videreudvikling af projektet

Den foreløbige kulmination på samarbejdet mellem PVC Rådet og Århus Universitet fandt sted den 22. august, hvor ideen blev belønnet med en EU-pris.  Det skete på Aarhus Universitet, hvor det EU-finansierede Climate-KIC Nordic afholdt en såkaldt Ideation Day.

Her blev uddelt såkaldt seed-funding til forskellige projekter, der alle bidrager til klimaløsninger. Ideen med at genbruge PVC-byggeaffald i by-landbrug blev udvalgt som et interessant projekt, som juryen mente burde videreudvikles.

Projektet løser flere udfordringer på én gang. Udover at genbruge PVC-byggeaffaldet og dermed spare ressourcer på at producere nye beholdere at dyrke i, så er det tanken, at gødningen skal komme fra madaffald og vandet fra de stigende regnmængder. På denne måde integreres flere systemer, der tilsammen skaber fremtidens klimaneutrale fødevareproduktion.

Pengene skal gå til en workshop for projektets partnere med det formål at udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Her ses Maja Sønderskov med den første prototype. Systemet er hydroponisk, hvor planeterne ikke dyrkes i jord, men i andre medier såsom kokosfibre.

PVC-delen er en fortsættelse af et projekt støttet af den europæiske PVC-industris bæredygtighedsprogram VinylPlus. PVC Rådet har netop fået udviklet en prototype, der skal vise, at det er muligt, at dyrke afgrøder i PVC-rør. Prototypen, der er den første i en række, skal fungere i et hydroponisk system, hvor planterne vokser i forskellige medier, såsom småsten eller kokosfibre, i stedet for i jord.