Plastindustrien: Ophæv anvisningsretten på affald

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, mener, at den kommunale anvisningsret til plastaffald er en stopklods for den cirkulære økonomi.

I et debatindlæg på Altinget.dk fortæller Christina Busk (miljøpolitisk chef i Plastindustrien) om, hvorfor det er nødvendigt for den cirkulære økonomi, at der bliver indført udbudspligt på det kommunale affald.

Del:

Nedenstående debatindlæg af Christina Busk er bragt på Altinget.dk/Forsyning den 24. august:

Amerikanske forskere kunne for nylig offentliggøre en stor undersøgelse, der sætter tal på det globale plastforbrug. Undersøgelsen viser, at vi siden 1950’erne har produceret ikke mindre end 8,3 milliarder ton plast på verdensplan. Heraf er langt hovedparten (79 procent) endt på enten lossepladser eller i naturen. 12 procent er blevet forbrændt, og kun 9 procent genanvendt.

Kigger vi på Danmark isoleret, er tallene mere positive. Der er dog ingen tvivl om, at undersøgelsen bidrager til et billede af en uholdbar situation, og at vi både i Danmark og globalt skal finde mere bæredygtige måder at producere og forbruge plast på.

Virksomhedernes ansvar

I Plastindustrien tror vi på, at vi kan gøre Danmark til et cirkulært foregangsland, der kan udvikle de løsninger, som resten af verden vil efterspørge.

Det er dog en stor omstilling, der ikke sker af sig selv. Jeg vil pege på tre opgaver, der lige nu står øverst på to do-listen:

For det første skal industrien udvikle nye produkter og forretningsmodeller, for en stor del af ansvaret for den cirkulære omstilling ligger hos de virksomheder, der skaber produkterne.

Hele værdikæden skal med

Det er et ansvar, vi gerne påtager os, og det er baggrunden for, at vi har lanceret initiativet Forum for cirkulær plastemballage. Formålet er at sikre, at vi tænker cirkulært i udviklingen af fremtidens emballage.

Vi har samlet hele værdikæden omkring emballage – det vil sige emballageproducenter, leverandører af materialer, industrielle designere, fødevareproducenter, detailhandlen og genanvendelsesvirksomheder. Vi har suppleret med repræsentanter fra NGO’er, politikere, forskere og meningsdannere, så vi er helt sikre på, at status quo udfordres.

Vi skal sammen skabe nye cirkulære forretningsmodeller og konkrete idéer til emballage, der ikke alene er fantastiske til at beskytte sit indhold, men som også er designet til at komme retur og blive til nye produkter.

Emballage udgør en stor del af vores plastforbrug, så kan vi finde de rigtige løsninger her, er vi godt på vej.

Anvisningsretten er en stopklods

Fra politisk side er der også brug for en indsats, så vi kan realisere de potentialer, som den cirkulære økonomi giver os. Vi oplever som branche to konkrete stopklodser:

Det danske plastaffald fra erhvervene er i dag mere eller mindre frit tilgængeligt for danske genanvendelsesvirksomheder. Her har vi opbygget en innovativ industri, der både leverer private arbejdspladser og rigtig fine genanvendelsesprocenter. Det er en succeshistorie, vi er stolte af.

Modstat forholder det sig dog med den store del af plastaffaldet, der kommer fra husholdningerne. Den fraktion ejer kommunerne gennem den såkaldte anvisningsret.

Det betyder, at vi har gjort forretningsudvikling og innovation på dette område til en kommunal opgave, selvom vi har mange private virksomheder, der står klar til at byde ind. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Slet ikke når flere af kommunerne samtidig ejer store forbrændingsanlæg, som de har en klar økonomisk interesse i fylde op. Vi håber derfor meget, at der kan samles politisk flertal for at ophæve anvisningsretten og indføre udbudspligt på det kommunale affald. Det er en forudsætning for, at vi kan udvikle en cirkulær økonomi, der kan stå på egne ben.

Ensartede sorteringskriterier ønskes

En anden politisk udfordring er, at kommu­nerne i dag har helt frie tøjler til at indrette vidt forskellige affaldssorteringssystemer. Det gør det umuligt at ska­be de effektive løsninger med store flows af ensartede materialer, som virksom­hederne efterspørger. Samtidig bliver det svært at kommunikere samlet til borgerne om, hvad vi forventer af dem.

Hvis vi i stedet ensrettede sorteringskriterierne på tværs af kommuner, kunne vi skabe et langt mere effektivt system, der både var lettere at forstå for borgerne og lettere at skabe værdi ud af for virksomhederne.

Forbrugernes rolle

Den tredje store opgave er at få den enkelte forbruger med på ideen, for forbrugerne kan spille en enorm rolle ved at efterspørge produkter, der er lavet og designet mere cirkulært, og som benytter genanvendte materialer.

Når vi bruger genanvendt plast, kan det betyde, at produkterne får en anden farve, overflade eller glans, end forbrugeren er vant til. Det kan lyde som en mindre ting, men det betyder faktisk, at produkter fravælges, og at detailhandlen derfor nogle steder er tilbageholdende med at sætte disse typer af varer på hylderne.

Vi skal meget gerne have vendt den tendens, så bæredygtighed ses som noget positivt – også når det kommer til plast.