Plast skal designes til at komme retur og blive til nye produkter

I et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten løfter Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening sløret for initiativet ‘Forum for cirkulær plastemballage’. Formålet er at sikre, at vi tænker cirkulært i udviklingen af fremtidens emballage. Produktion af emballage er en dansk styrkeposition, og den skal vi gøre endnu stærkere.

Del:

Nedenstående debatindlæg er bragt i Jyllands-Posten den 25. juli 2017:

Af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien og Sine Beuse Fauerby, energi- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

Plastemballage har klare fordele. Den beskytter sit indhold, forlænger fødevarers holdbarhed og minimerer vores madspild. Flere undersøgelser konkluderer derfor, at plastemballage overordnet bidrager positivt til vores CO2-aftryk.

Men vores emballageforbrug har også en bagside. Alt for lidt bliver indsamlet og genanvendt, og plastemballage er en af de affaldstyper, der oftest ender i naturen. Det er markante miljø- og ressourceudfordringer, som vi skal løse.

Det er Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening helt enige om. Det er baggrunden for, at vi sammen med en række andre aktører nu lancerer et nyt initiativ. Vi kalder det ”Forum for cirkulær plastemballage”.

Vigtigt med en cirkulær omstilling

Formålet er at sikre, at vi tænker cirkulært i udviklingen af fremtidens emballage. Vi skal sammen skabe konkrete idéer til emballage, der ikke alene er fantastisk til at beskytte sit indhold, men som også er designet til at komme retur og blive til nye produkter.

Danmarks Naturfredningsforening går ind i projektet, fordi man gerne vil rykke og udfordre industrien. Den er Plastindustrien med på. Industrien vil rigtig gerne udfordres, og den er midt i en stor og vigtig omstilling fra en lineær økonomi, hvor produkter kun har et liv, til en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne skal bruges igen og igen.

Skal den omstilling lykkes, så kræver det, at vi lytter til hinanden og til alle gode bud på løsninger.

Potentiale er enormt i at gøre det bedre

The Ellen MacArthur Foundations rapport ”The New Plastics Economy” fra 2016 konkluderer, at 30 pct. af vores plastemballage fundamentalt skal redesignes, hvis vi skal kunne genanvende den. Samme rapport konkluderer dog også, at 50 pct. af den nuværende plastemballage vil være særdeles økonomisk attraktiv at genanvende, hvis vi finder de rigtige løsninger. Det arbejde går vi altså nu i gang med.

Vi genererer årligt 216.000 tons plastaffald fra emballage i Danmark. Det er altså enorme mængder, vi taler om. Derfor er der også et enormt potentiale i at gøre det bedre.

Produktion af plastemballage er en dansk styrkeposition. Det er en sektor med mange innovative virksomheder, mange arbejdspladser og en stor eksport.

Kan vi videreudvikle denne styrkeposition og skabe de cirkulære forretningsmodeller, som hele verden lige nu efterspørger, er der slet ingen tvivl om, at det kan blive rigtig interessant både for den økonomiske og den miljømæssige bundlinje.

LÆS MERE: Forum for cirkulær plastemballage skal skabe nye, grønne forretningsmodeller